Gi Gud tid

av Tormod Røyland

Forkynneren Charles L. Wallis forteller at da Napoleon planla å gjøre en invasjon av England, fikk han beskjed om at det var en amerikaner som ønsket å snakke med ham. «Jeg skal gi ham 2 minutter» hadde Napoleon sagt. Men to minutter var alt for lite for å forklare betydningen av en så revolusjonerende ide som å drive et skip ved hjelp av damp. Hadde Napoleon gitt Robert Fulton mer tid, så hadde kanskje verdenshistorien sett annerledes ut!
Vi kan spørre oss; Hva har du og jeg gått glipp av, nettopp fordi vi ikke har gitt Gud den nødvendige tid til å lede oss, til å tale til vår samvittighet, bringe oss til erkjennelse og unngå feil valg og feilgrep i livet?

KOBLE PÅ, OG VÆR PÅKOBLET GUD (Connect, and stay connected to God)

1.Kor 1; 9 Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.
Jessie Duplantis: «Du har ALT du trenger for å lykkes i dette livet i deg akkurat nå - men du vil trenge Guds hjelp for å lykkes i å fullføre hans plan for ditt liv.

1.Tess 5; 23    GUD vil fullføre sin gode plan i ditt liv
1. Tess 5; 23   GUD vil «hellige» deg HELT IGJENNOM (ånd - sjel - kropp)

Grunnleggende å forstå: En kristen ER rettferdige i sin ÅND - (din dypeste personlighet og evige «jeg»). Rettferdig og fullkommen i Kristus.
Menneskets SJEL (tanker, følelser mm) er derimot ufullkommen, og derfor trenger vi å forandres gjennom relasjon med Gud, både i våre personlige liv og i fellesskapet.

SJELEN BLIR FORANDRET I RELASJONEN (The soul is transformed in the relationship)

Rom 12; 2 forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje
1. EN USYNLIG, MEN VIRKELIG RELASJON
Matt 6; 6: Ser i det skjulte, og lønner i det synlige

2. GUD VIL LA DET LIVET SOM HAN HAR FYLT DEG MED VOKSE
Ef 1; 22 ... fylt av ham som fyller alt i alle.

3. DIN ÅND OG GUDS ÅND
a) Hebr 11; 3   En åndelig relasjon med Gud er å forholde seg til det som ikke er synlig for øyet, men virkelig, gjennom Den Hellige Ånd i din ånd.

b) 1. Kor 2; 12 - 13 En kristen har fått Ånden som er fra Gud, for at vi skal FORSTÅ hva Gud i sin nåde har gitt oss.

c) 1. Kor 14; 2 og vers 15 Tungetale er en nådegave som hjelper oss å relatere til det åndelige og usynlige. Vi taler IKKE for mennesker, men for Gud - HEMMELIGHETER ved Ånden, som betyr at noe er ukjent for mitt sinn og menneskelig tanke, MEN kjent for Gud! Og når jeg ber i tunger, blir det kjent for MIN ÅND og det ber jeg ut det skjulte, kommer til å bli åpenbart!

Oppsummering:

«Å gi Gud tid» er individuelt og avhengig av hvor du er i livet og i modenhet som kristen. Det er viktig å innse at det er vi som drar en uendelig fordel og velsignelse av å søke Gud, i bønn og lytte til hva Gud vil si oss gjennom sitt ord. Gud vil fornye og levendegjøre noe nytt i ditt liv og legge i oss alle et «hjertedrevet» ønske, samtidig som vi trenger å være åndelig disiplinerte og ta gode valg.

Spørsmål til samtale:

1.      Hvordan kan vi rydde mer tid for Gud i hverdagen?

2.      Hva er det som hindrer oss mest i å leve det skjulte livet med Gud, i bønn og i Ordet?

 

 

Gi Gud tid Gi Gud tid

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda