Gi Gud tid

av Tormod Røyland

Forkynneren Charles L. Wallis forteller at da Napoleon planla å gjøre en invasjon av England, fikk han beskjed om at det var en amerikaner som ønsket å snakke med ham. «Jeg skal gi ham 2 minutter» hadde Napoleon sagt. Men to minutter var alt for lite for å forklare betydningen av en så revolusjonerende ide som å drive et skip ved hjelp av damp. Hadde Napoleon gitt Robert Fulton mer tid, så hadde kanskje verdenshistorien sett annerledes ut!
Vi kan spørre oss; Hva har du og jeg gått glipp av, nettopp fordi vi ikke har gitt Gud den nødvendige tid til å lede oss, til å tale til vår samvittighet, bringe oss til erkjennelse og unngå feil valg og feilgrep i livet?

KOBLE PÅ, OG VÆR PÅKOBLET GUD (Connect, and stay connected to God)

1.Kor 1; 9 Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.
Jessie Duplantis: «Du har ALT du trenger for å lykkes i dette livet i deg akkurat nå - men du vil trenge Guds hjelp for å lykkes i å fullføre hans plan for ditt liv.

1.Tess 5; 23    GUD vil fullføre sin gode plan i ditt liv
1. Tess 5; 23   GUD vil «hellige» deg HELT IGJENNOM (ånd - sjel - kropp)

Grunnleggende å forstå: En kristen ER rettferdige i sin ÅND - (din dypeste personlighet og evige «jeg»). Rettferdig og fullkommen i Kristus.
Menneskets SJEL (tanker, følelser mm) er derimot ufullkommen, og derfor trenger vi å forandres gjennom relasjon med Gud, både i våre personlige liv og i fellesskapet.

SJELEN BLIR FORANDRET I RELASJONEN (The soul is transformed in the relationship)

Rom 12; 2 forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje
1. EN USYNLIG, MEN VIRKELIG RELASJON
Matt 6; 6: Ser i det skjulte, og lønner i det synlige

2. GUD VIL LA DET LIVET SOM HAN HAR FYLT DEG MED VOKSE
Ef 1; 22 ... fylt av ham som fyller alt i alle.

3. DIN ÅND OG GUDS ÅND
a) Hebr 11; 3   En åndelig relasjon med Gud er å forholde seg til det som ikke er synlig for øyet, men virkelig, gjennom Den Hellige Ånd i din ånd.

b) 1. Kor 2; 12 - 13 En kristen har fått Ånden som er fra Gud, for at vi skal FORSTÅ hva Gud i sin nåde har gitt oss.

c) 1. Kor 14; 2 og vers 15 Tungetale er en nådegave som hjelper oss å relatere til det åndelige og usynlige. Vi taler IKKE for mennesker, men for Gud - HEMMELIGHETER ved Ånden, som betyr at noe er ukjent for mitt sinn og menneskelig tanke, MEN kjent for Gud! Og når jeg ber i tunger, blir det kjent for MIN ÅND og det ber jeg ut det skjulte, kommer til å bli åpenbart!

Oppsummering:

«Å gi Gud tid» er individuelt og avhengig av hvor du er i livet og i modenhet som kristen. Det er viktig å innse at det er vi som drar en uendelig fordel og velsignelse av å søke Gud, i bønn og lytte til hva Gud vil si oss gjennom sitt ord. Gud vil fornye og levendegjøre noe nytt i ditt liv og legge i oss alle et «hjertedrevet» ønske, samtidig som vi trenger å være åndelig disiplinerte og ta gode valg.

Spørsmål til samtale:

1.      Hvordan kan vi rydde mer tid for Gud i hverdagen?

2.      Hva er det som hindrer oss mest i å leve det skjulte livet med Gud, i bønn og i Ordet?

 

 

Gi Gud tid Gi Gud tid

Tilbake til talereferater

 

 

Gud er vår tro og vårt liv!

av Tormod Røyland

Hør budskapet fra søndagens gudstjeneste her!

Les mer..

Gud er vår tro og vårt liv! Gud er vår tro og vårt liv!