GJESTFRIHET

av Tormod Røyland

Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes (Rom 12;2). Paulus utfordring kommer som et apropos til det eksemplet som finnes rundt ham. Han utfordrer menigheten til å tenke og være annerledes. På det bakteppe er det at Romerbrevet kommer inn på praktisk kristenliv: Legg vinn på gjestfrihet (Rom 12.13). I denne talen tar Tormod for seg gjestfrihetens gleder på en praktisk og konkret måte.


Å være sammen med andre mennesker er berikende. Alle mennesker trenger relasjoner. Vi er relasjonssøkende fordi Gud har skapt oss til å leve i relasjoner. Og hvilken velsignelse!
Relasjoner mellom troende mennesker er mer enn et møte mellom mennesker. 1. Joh. 1 sier at Gud er nær. Det er en kobling mellom Gud og mennesker i kristne fellesskapet. Derfor må vi lære oss gjestfrihet hvor mennesker kan få møte Guds invitasjon og vertskap. Menighetsliv er selve krysningspunktet mellom himmelske- og menneskelige relasjoner. Inn i dette bildet er gjestfrihet et verktøy og en møteplass som er avgjørende for sunne og sterke menighetsrelasjoner som reflekterer Gud.

Skriftsteder om gjestfrihet: Apg 28:7, Tit 1:8, Rom 12; 13, Heb 13:2,
1Pet 4:9 Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage. Andre oversettelser: Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr! (NB-88)
Barclay: Hold med glad hjerte åpent hus for alle.
Laubach: Innby hverandre som gjester
Amplified: Øv dere på gjestfrihet mot hverandre - dere som er av troens barn. Vær gjestfrie, vær en som elsker de fremmede, med broderlig hengivenhet for den ukjente gjest, utlendingen, den fattige, og alle andre som kommer din vei og som er av Kristi legeme. Og ved hver anledning, gjør det ubetinget og uten å klage, men på en slik måte at du representerer Ham.

1. ULIKE TYPER GJESTEBUD
Ta imot fremmede som er troende (ofte mennesker i nød)
Gjestebud som bryllup og å innby til frokost, middag eller kvelds - GJESTEVENNSKAP (Rom 12;13, Hebr 13,2)

2. JESUS LA VEKT PÅ GJESTEBUDENE (Les Luk 7, 36 - 50).
Gjestfrihet er ikke bare en praktisk ting - det er en hjertesak - praktisk kjærlighet og en viktig arena for vennskap og relasjoner.
Bibelsk gjestfrihet er basert på kjærlighet i praksis: 1Joh 4:20
Den som elsker Gud, må også elske sin bror.

3. JESUS ADVARER MOT SIMEONS HOLDINGER:
Simeon var selektiv og ekskluderende.
Hva med oss? Ber vi bare kjente? Luk 14,12 - 14: Når du skal ha gjester til middag eller kveldsmåltid, skal du ikke be venner eller søsken ... Nei, når du skal holde selskap...

Simeon var egoistisk - han solte seg med eliten i byen
Hva med oss? Bare de vi kjenner, de om vi vet vi trives med?

Simeon var uten kjærlighet.
Hva med oss? Kan vi be: "Gud, hvem kan jeg invitere, glede og bety noe for!

4. JESU BESØK FORANDRET DEN SYNDEFULLE KVINNENS LIV
- Hun vasket Jesu føtter med tårer - begjær om tilgivelse
- Hun kysset Jesu føtter - tok imot Jesu gjenopprettelse og anerkjente
- Hun salvet Jesu føtter - ikke med billig olivenolje, men med det mest dyrebare hun hadde - salve, kanskje verd en årslønn - hun gav alt til Jesus som en respons.

VÅR UTFORDRING:
Vi behøver og la Gud fornye våre sinn og holdninger (jfr Rom 12,2) slik at vi elsker hverandre og åpner våre hjem og våre hjerter for mennesker på en utvidet og inkluderende måte. Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med Meg (Joh. Åp. 3;20) Jesus inviterer oss til alltid å være hos ham: David sier: Mitt beger flyter over - som i følge jødisk tradisjon betyr: Hos meg er du alltid velkommen og alt mitt er ditt. La Jesus holde måltid med deg først i ditt hjerte, la ham berøre deg, så kan du holde måltid med andre og mennesker får møte Ham gjennom deg.

Gjestfrihet - gjestvennskap er en side av kjærligheten - og et praktisk verktøy i relasjonsbygging. Gjestfrihet er praktisk kjærlighet, en anledning for kontakt og samtale og en arena hvor Gud vil berøre mennesker.

 

GJESTFRIHET GJESTFRIHET

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda