Fullfør løpet!

av Julius Mba

"Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den! Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke lik en nevekjemper som slår i løse luften." 1. Kor 9:24-26

1. Løpe løpet med glede

2. Stadig næring: 2. Korinterne 4:16

3. Fullfør løpet: 1. Korinterne 9:24

Fullfør løpet! Fullfør løpet!

Tilbake til talereferater

 

 

Takk = Nåde

av Tormod Røyland

Denne talen handler om at ‘takk’ peker på Guds nåde. Det nye testamentet har ikke ett eget ord for takk. Det ordet som brukes som takk, er «nåde». Vi kjenner det igjen fra italiensk og spansk (graci og gracias) som likner på det engelske ordet «grace» (nåde). Vi forstår da at ‘takk’ peker på Guds nåde.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda