Fullfør løpet!

av Julius Mba

"Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den! Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke lik en nevekjemper som slår i løse luften." 1. Kor 9:24-26

1. Løpe løpet med glede

2. Stadig næring: 2. Korinterne 4:16

3. Fullfør løpet: 1. Korinterne 9:24

Fullfør løpet! Fullfør løpet!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda