Frykt ikke, bare tro!

av Jan Inge Espedal

Markus 5, 35-43 Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!»

 

Frykt ikke, bare tro!
----------------------------------------------------------------------------
For English - please copy the study in "Google Translate"
-----------------------------------------------------------------------------

Markus 5, 35-43

35 Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36 Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37 Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38 Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39 gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40 De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41 Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42 Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43 Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.

 

Livet består av mange potensielle bekymringer, men det er frigjørende å motta Jesu ord om at vi ikke trenger å frykte, men heller tro!

 

Bruk din autoritet!

 

Efeserbrevet 6, 12

12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet

 

Vi som kristne kjemper ikke mot folk, vi elsker folk. Samtidig kjemper vi mot djevelen og hans onde krefter som kan binde folk og holde dem nede.

 

Johannes 10, 10

10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

 

Matteus 18, 18 - 20

18 Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.

19 Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. 20 For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»

 

I Jesu navn har vi fått autoritet over alle åndskrefter, og har mulighet til å operere i den åndelige verden.  

 

Bindevirksomhet - binde djevelen og hans onde åndsmakter

 

Løsevirksomheten - løse mennesker som er bundet av Satan og frigjøre Guds kraft

 

Bønnevirksomheten - når det er noe vi eller andre behøver, eller når Guds hjelp skal tilføres

 

Lukas 10, 17 - 20

17 De syttito kom glade tilbake og sa: «Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn!» 18 Da sa han til dem: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. 19 Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere. 20 Og likevel: Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen!»

 

Smith Wiggleswort var en rørlegger fra England, men han fulgte Jesu råd: "Frykt ikke, bare tro!" Hemmeligheten til kraften i tjenesten hans var tro på Guds Ord og Åndens kraft. Han fulgte 4 prinsipper:

1. Les Guds Ord

2. Oppsluk Guds Ord til Guds Ord oppsluker deg

3. Tro Guds Ord

4. Handle på Guds Ord

 

Når et trosfrø er sådd, starter en kamp. At du kan tvile er nærmest positivt, for det er et tegn på at du tror på noe...

 

Det er Guds ord (Jesu ord) som bevarer og øker troen.

 

Bekjenn med munnen hva som kommer til å skje!

 

Det er ikke alt som er dødt som trenger å forbli dødt. Noen ting sover bare, og skal bli vekket til live.

----------------------------------------------------------

TIL SAMTALE I LIVSGRUPPENE

-------------------------------------------------------------

Hvordan kan du unngå at frykt begrenser deg?

 

Hvordan kan du leve et liv som er preget av tro?

 

Hvordan kan du i sterkere grad bruke din autoritet i Kristus til å sette agenda og endre situasjoner?

 

 

 

Frykt ikke, bare tro! Frykt ikke, bare tro!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda