Frelseren

av Jan Inge Espedal

Frelseren Frelseren

Tilbake til talereferater

 

 

Bønn

av Tormod Røyland

Hør talen fra søndagens gudstjeneste her

Les mer..

Bønn Bønn