Fred, frihet og glede

av Vigdis Håland

Hva er menneskene opptatt av når de tenker på et godt liv og på framtiden framtiden for seg og den kommende slekt?
Se på 3 viktige begrep og hva det betyr for oss som enkeltmennesker.
FRED
Vi er opptatt av at det er fred i hjemmet, på jobben, fred i landet, fred i de ulike
relasjonene vi har. Jesus talte om fred.

Joh.15.27 Verdens fred og Jesu/Guds fred. Hva er forskjellen?
Verdens fred er avhengig av omstendighetene. Et land har fred når det ikke er krig. Når alle er vennlige, snille, rettferdige; da er det fred og fordragelighet.
Ofte er det en hel del betingelser som må ligge til rette hvis det skal være fred.
Jesu/Guds fred
Rom.5.1 Fred med Gud p.g.a rettferdiggjørelsen. Han tok intiativet. Når det grunnleggende i forhold til det vi var skapt for: fellesskap med Gud er i orden, da vil det være noe inni oss som er fylt av fred.
Hvordan oppleve dette? Ved ganske enkelt å si "TAKK jeg tar imot"
Ef.4.3 Fred i menigheten, fredens bånd. Vi hører sammen som en kropp.
2.Kor.5.18-19 Har et forsoningens budskap til alle mennesker:Gud har forlikt verden med seg selv
Når vi har fred med Gud, så kan det storme rundt oss i de ulike situasjonene vi kommer opp i, og likevel kan vi kjenne fred for den kommer innenifra. Det er ikke omstendighetene som bestemmer!
Fil.4.7 Guds fred som overgår all forstand, bevarer hjerte og tanker i Kristus Jesus.
Salm. 23
FRIHET
Jesus kom for å sette menneskene fri. Først og fremst fra synd.
Mennesket er også bundet i sitt sjelsliv, tanker, følelser, krav, sitt eget selvbilde osv.
Luk.4.18 Jesus var salvet til å forkynne frihet og sette de plagede i frihet
Gal.5.1 Objektivt er alt ferdig fra Guds side. Er blitt kjøpt til frihet gj, Jesu død og oppstandelse
Ga.5.13 Kalt til frihet. Tilbake til det opprinnelige
Joh.8.32 Subjektivt. Kjenne Sannheten = gjøre oss fri. Kjenne Jesus! Til mer vi blir kjent med han og Han får prege våre liv, til friere blir vi.
Jesus snakker om frihet i motsetning til slaveri.
Hva slaver vi under/hva binder oss:
- mitt eget selvbilde
- bitterhet, angst
- andre mennesker / menneskefrykt
- sykdom kan binde oss
Hvordan kan du og jeg bli fri/leve i den friheten som vi er kalt til?
*kjenne Jesus
*vi kan sette hverandre fri: tro på hverandre, oppmuntre hverandre, sette mot i hverandre
GLEDE
Er ikke menneskene glade uten å ha Jesus? Jo, men det er et resultat av
omstendigheter. Opplever ting, har fine ting, har jobb, god familie osv..
Hebr.11.24 Glede/nytelse av synden, men den er kortvarig. Moses ville ikke ha den gleden/nytelsen. Valgte noe annet.
Luk.2.10-11 Englene forkynte en stor glede: Jesus frelseren er født!
Når vi sier ja til Jesus, blir våre navn oppskrevet i Livets bok, og det er den store gleden som alltid er der. Uansett, ingen kan stryke det ut. En glede som er der når vi er i sorg, i vanskeligheter, når vi kjenner oss mislykket.
Neh.8.10 Glede forløser styrke, når jeg er svak, går jeg til det fakta at glede i Gud/glede over at mitt navn står skrevet i Livets bok, er min styrke.
FIL.4.4 Gled dere i Herren alltid. Ikke bare gled deg, men glede seg i kilden! Den er der alltid. Han vil aldri forlate deg.
Avslutning
Fred, frihet og glede vil Gud din gode pappa at du skal ha og leve i. Det er noe som
kommer fra Gud, et resultat av det Jesus gjorde, og som ikke er avhengig av
omstendigheter. De kan skifte, men Gud er der alltid og er den samme!
La oss åpne oss for det som Jesus har for oss! Et bedre liv i en til tider vanskelig
hverdag!

Fred, frihet og glede Fred, frihet og glede

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda