Fra innsiden og ut!

av Arnfinn Clementsen

Efeserbrevet – kristne grunnsannheter, del 4

1. Alt på grunn av nåde
Efes 2:8-10 For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere
selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger….
Dette er ikke religion, men et helt nytt liv
Det handler ikke om ”å gjøre”, men om ”gjort”
Det er Ikke av oss selv, men Guds gave

Vi er ikke under lov og regler, men under Guds kjærlige omsorg og formaning
Vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger - et godt liv
Alt er av nåde!

2. Han gjorde oss levende
Efes 2:1-7 Også dere gjorde Han levende, dere som var døde
Mennesket er ånd - sjel - kropp.
Vi var døde i overtredelser og synder, "åndelig døde" - atskilt fra Guds liv
Vi levde i vårt kjøds lyster, vi gjorde det som syndens kjød og tankene ville
Vi var av naturen vredens barn, vi levde ut fra den gamle natur
MEN NÅ:
Vi er levende sammen med Kristus
Vi er oppreist med Ham og vi sitter med Ham i Hans posisjon
2Kor 5:17 Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning

3. Lev det nye livet fra innsiden og ut
Efes 4:1-6 Jeg, som den fangne i Herren, formaner dere da til å vandre verdig det kall som dere ble kalt med
Det nye livet skal leves, ikke streves!
Formane/ "Parakaleo": å kalle nær, invitere, påkalle, trøste, oppmuntre
Ved den kraft som bor i oss kan vi kle av oss det gamle - og kle på oss det nye

Konklusjon: Tre sannheter som hjelper deg i hverdagen
- Du er elsket av Gud - Jesus har gjort alt - Gud bor i deg ved sin ånd

 

Fra innsiden og ut! Fra innsiden og ut!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda