Fortsettelse følger

av Jan Inge Espedal

Er livet over nå man dør, eller finnes det håp om en fortsettelse?

 

 ---------------------------------------------------------------------------

For English - please copy the study in "Google Translate"
-----------------------------------------------------------------------------

 

Hebreerbrevet 9, 27

«Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen,»

 

Selv om alle mennesker en gang skal dø, så er det ikke så ofte man snakker om døden. Når Jesus var på jorden, snakket Han om at Han skulle dø, men at Han den tredje dagen skulle stå opp igjen!

 

Matteus 17, 22 - 23

«Mens de sammen reiste rundt i Galilea, sa Jesus til dem: «Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender, 23 og de skal slå ham i hjel, og den tredje dagen skal han reises opp.» Da ble de dypt bedrøvet.»        

 

Disiplene til Jesus ble bedrøvet da Jesus snakket om at Han skulle dø, de trodde det var slutten på det «prosjektet» som Jesus hadde satt i gang på jorden.

 

Johannes 11, 25 - 26

«Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 26 Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.»

 

Jesus sin død var ikke slutten, men snarere begynnelsen på en ny tid der dødens makt var overvunnet ved at Jesus stod opp igjen fra de døde. Hans seier over døden gjør også at hver den som tror på Ham, skal leve et evig liv sammen med Ham. Døden er ikke lenger slutten, det er starten på et enda bedre liv!

 

Lukas 24, 5 - 8

5 Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem: «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde?  6 Han er ikke her, han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea:  7 'Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp.'»  8 Da husket de hans ord.

 

--------------------------------------------------------

TIL SAMTALE I LIVSGRUPPENE

-------------------------------------------------------------

1.      Hvordan påvirker troen på Jesu oppstandelse, dine tanker om døden?

 

2.      Hvilke muligheter kan åpne seg, hvis man våger å snakke med andre om døden?

 

 

 

Fortsettelse følger Fortsettelse følger

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda