Fortsett å vokse!

av Arnfinn Clementsen

Sal 92:13-15 13 Den rettferdige skal spire som palmetreet, han skal
vokse som en seder i Libanon.
(spire= trives, blomstre)

Innledning: Den rettferdige skal blomstre, vokse og bære frukt hele livet
Vi har alle et gudgitt potesial som vi skal få oppdage, utvikle og leve ut!
Vi må lære å kjenne våre sterke og svake sider, og finne ut hva som kan/ skal forandres og hva som ikke kan/ skal forandres!

 

Sal 92:13-15 13 Den rettferdige skal spire som palmetreet, han skal
vokse som en seder i Libanon.
(spire= trives, blomstre)

Innledning: Den rettferdige skal blomstre, vokse og bære frukt hele livet
Vi har alle et gudgitt potesial som vi skal få oppdage, utvikle og leve ut!
Vi må lære å kjenne våre sterke og svake sider, og finne ut hva som kan/ skal forandres og hva som ikke kan/ skal forandres!

1. Du må ha et godt selvbilde og sunn selvinnsikt
Et godt selvbilde som menneske- Din personlighet er ”ditt spesiale”
Med et dårlig selvbilde vil du se dine positive sider med mikroskop og dine negative med forstørrelsesglass!
Jesus tilbyr oss et nytt liv og Han gjenoppretter vårt selvbilde
Du er en ny skapning i Jesus og lever ut fra nåde og rettferdighet
Rom 12:3-5 3 I kraft av den nåde som er gitt meg, sier jeg til enhver som er iblant dere, at en ikke må tenke høyere om seg selv enn en bør tenke
1Tim 4:12 La ingen forakte deg på grunn av din ungdom, men vær et forbilde for de troende i ord, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro og i renhet
2Tim 1:6-7 kraftens og kjærlighetenes og sindighetens ånd

2. Jesus gir oss en overnaturlig dimensjon i livet
Vår medfødte gaver og talenter vil blomstre.
Vi oppdager, bruker og utvikler våre nådegaver
Dom 6:12-16 14 Da vendte Herren Seg til ham og sa: "Gå av sted, så
sterk som du er, og du skal frelse Israel fra midjanittenes hånd. Har Jeg ikke sendt deg?"
Salvelsen gjør at vi lever naturlig overnaturlig!

3. Det viktigste i livet er å bygge karakter
Forskjellen på like ”gode mennesker” er INNSTILLING:
- Viktig å overvinne negative holdninger !
- Åndelighet avgjøres av karakter, ikke av talenter, nådegaver eller dyktighet!
Viktig å være ærlig på svake sider og ville forandring!
Salvelse og nådegaver kan ta deg langt, men karakteren tar deg før eller siden tilbake der du hører hjemme!
Mat 7:15-23 17 Slik bærer hvert godt tre god frukt, men det dårlige tre bærer dårlig frukt.
Gal 5:19-23 22-23 Åndens frukt er kjærlighet , glede, fred, langmodighet,
vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt

Avslutning: Fortsett å vokse – hele livet!
Salme 92:15 Ennå i høy alder skal de bære frukt. De skal være
kraftige og frodige

Fortsett å vokse! Fortsett å vokse!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda