Fortsett, ikke gi opp!

av Jan Inge Espedal

Filipperbrevet 1.6:
”Og jeg er helt overbevist om dette, at Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.”

Utfordringer er som regel ikke å begynne med noe bra, men å fortsette med det som er påbegynt. Gud har skapt oss til å være overvinnere, noe som gjør at vi fortsetter selv om smerten og motstanden er stor. Når vi har et klart bilde av hva belønningen for vårt strev er, klarer vi å fortsette der mange hadde gitt opp. Jesus er et kjempebra eksempel ved at Han utholdt smertene når han ble korsfestet, fordi Han visste at belønningen var frelse for oss mennesker.

Fortsett, ikke gi opp! Fortsett, ikke gi opp!

Tilbake til talereferater

 

 

Den samme Jesus

av Arnfinn Clementsen

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid”
”Jesus Christ is the same yesterday, today and forever”
Hebr 13:8

NB! Podcast ikke tilgjengelig fra vanlig "kanal" - men trykk på lenken under, og du kan høre den likevel!

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda