Fortsett, ikke gi opp!

av Jan Inge Espedal

Filipperbrevet 1.6:
”Og jeg er helt overbevist om dette, at Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.”

Utfordringer er som regel ikke å begynne med noe bra, men å fortsette med det som er påbegynt. Gud har skapt oss til å være overvinnere, noe som gjør at vi fortsetter selv om smerten og motstanden er stor. Når vi har et klart bilde av hva belønningen for vårt strev er, klarer vi å fortsette der mange hadde gitt opp. Jesus er et kjempebra eksempel ved at Han utholdt smertene når han ble korsfestet, fordi Han visste at belønningen var frelse for oss mennesker.

Fortsett, ikke gi opp! Fortsett, ikke gi opp!

Tilbake til talereferater

 

 

Fokus på forfulgte kristne i Pakistan

av Sajid Christoffer Paul

Hør budskapet fra gudstjenesten på søndag her!

Les mer..

Fokus på forfulgte kristne i Pakistan Fokus på forfulgte kristne i Pakistan