Fornyelse - Kjærlighet i handling

av Tormod Røyland

I denne talen setter pastor Tormod oppmerksomheten på fornyelsens «ansikt». Hva er fornyelse? Er det bare en personlig opplevelse, eller er det mer? Hva skal fornyelse og forvandling føre til?

«FORNYELSE - KJÆRLIGHET I HANDLING»

Bibelstudie fra GUDSTJENESTEN 5. OKT-14 (For English version, copy into Google translate)

Rom 12; 1 - 2.
Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.  2 Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle (bet; omdanne - metamorfose) ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.

1. FORNYELSE ER FORVANDLING! (v 2)

Paulus: «La dere forvandle». Gr; metamorfose.
Larvens forvandling (metamorfose) til en vakker sommerfugl, er et flott bilde på hvordan åndelige fornyelse og forvandling er:

I livet med Gud får vi vokse og utvikle oss, slik at vi sterkere og sterkere får reflektere en god Gud!

2. FORNYELSE FØRER TIL HANDLING (v 1: «Bær kroppen frem..»)
- å bære frem kroppen som er offer = praktisk handling og aktuell menighetskultur!
Kultur beskriver hvordan vi har det i forhold til hverandre. Og når andre kommer i kontakt med oss, så kommer de også i kontakt med denne kulturen. Så er spørsmålet: Hva kjennetegner denne kulturen?

Les sammen 12; 9 - 21 før dere går gjennom 10 punkts «kultur-tapas»:

1) KJÆRLIGHETSKULTUR (v. 9)
 Menigheten er et speil / refleksjon av Guds kjærlighet. Oppriktig kjærlighet er å vise kjærlighet uten «maske».

2) HEDERSKULTUR (v. 10)
Handler om å oppmuntre - rose og «framsnakke» hverandre.

3) HENGIVENHETSKULTUR (v 11)
Menigheten i Laodikea: Lunken - spy deg ut! Menighetsliv var blitt plikt, og ikke liv. La oss ta valg om å være brennende og oppriktig engasjert.

4) STØTTE-KULTUR (v. 12)
Vi husker den gangen Karisma-teamet besøkte Hviterussland og menigheten New-Life i Minsk! De levde under myndighetenes forfølgelse. De var kjennetegnet av glede, tålmodighet og utholdenhet i bønn.

5) BARMHJERTIGHETSKULTUR (v. 13)
Den lokale kirke har et ansvar for trossøsken som lider og forfølges. Hva kan vi gjøre? Vi kan være med gjennom forbønn, innsamlinger og å ta imot flyktninger (påvirke politiske myndigheter til å være sjenerøse).

6) GJESTFRIHETSKULTUR (v. 13)
«Legg vinn på gjestfrihet». Gjestfrihet er en holdning! Å åpne sitt hjerte og sitt hjem for andre mennesker - også de som er utenfor sin egen bekjentskapskrets.

7) FREDSKULTUR (v. 14 og v. 17 - 20)
Velsigne (gr.tekst: «Evlogeo») betyr å «snakke vel om». Det motsatte av å forbanne (gr. tekst: «Katara» - jfr (mage)-katar.  Matt 5; 9: «Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn».

8) MEDFØLENDE KULTUR (v. 15)
Noe av de rike i kristenlivet er å være et medmenneske for andre i  møte med ulike livssituasjoner; fra stor glede og til dyp nød. Det kan være vanskelige situasjoner, hvor vi lurer på: «Hva skal jeg si»? Det viktigste er å være tilstede!

9) NØKTERNHETSKULTUR (v. 16)
Les også Rom 12; 3:
Stress og press er vår tids folkesykdom viser statistikkene, og spesielt unge mennesker lever med et prestasjonspress. Nøkternhet i denne sammenhengen er å finner den personlige utviklingen i Gud og under Den Hellige Ånds ledelse.

10) GODHETSKULTUR (v. 21)
Godhet oppsummerer Guds rikes kultur. Den godhet, som vi kan vise hverandre og verden rundt oss er en refleksjon av Guds godhet. Ingen mennesker er uberørt av godhet som vises mot dem.
Det er sagt: «Folk bryr seg ikke, før de forstår at du bryr deg om dem».
Gal 6; 10: Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen.

TIL SAMTALE:

1. Hvilken «tapasrett» treffer deg sterkest og hvorfor er den viktig for deg?

2. Kjærlighet: Hvordan kan kirken vise oppriktig kjærlighet? Og hvordan gjør vi det i praksis?

3. Hvordan kan godhet være med å bane vei for evangeliet?

 

 

Fornyelse - Kjærlighet i handling Fornyelse - Kjærlighet i handling

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda