Forandring

av Arnfinn Clementsen

"Man fyller heller ikke ny vin i gamle skinnsekker. For da revner sekkene, vinen renner ut, og sekkene blir ødelagt. Nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker, da blir begge deler bevart." Mat 9:16-17

Forandring 
av Arnfinn Clementsen


Rom 12:1-2 Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. 2. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.

 

Innledning: Liv betyr forandring
Handler ikke om ustabilitet, men om utvikling, vekst og modenhet
Men livet er i stadig forandring - og vekst. Vekst er forandring!
Det er hele tiden noe vi må forlate - og noe nytt å gå inn i!

Vi kan ikke leve i fortiden.

1.     Gud vil mer enn å velsigne - Han vil forandre

Jeg tror Gud vil ta oss inn i en ny tid med større seire - og nye gjennombrudd!

1Mos 32:24-31    26 Og han sa: "Slipp meg, for morgenen gryr!" Men Jakob svarte_ "Jeg slipper deg uten at du velsigner meg."

Jakob ble svak i seg selv, men sterk i sin Gud. "Luringen" ble en kjempe og

fikk navnet " Israel".

Fornyelse er mer enn velsignelse - Fornyelse er forandring!

2. Fornyelse betyr død og liv

Fornyelse består av en dødsprosess og en livsprosess

Bladene faller av trærne om høsten - nye kommer om våren

Kroppens celler deles og fornyes

Joh 12:24-25      Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt

Jeg tror ikke på lovens vei! Jeg tror ikke på forandring gjennom bud og regler, eller en "ta seg sammen-religion"!

Jeg tror på Åndens verk i våre liv. Men vi må være villige til å gå videre med Gud!

Det handler ikke først og fremst om ytre former, men om indre liv

  • Forandring for forandringenes skyld Død
  • Fornyelse uten forandring Død
  • Fornyelse som forandrer Liv

 3. Vinen og skinnsekken

Mat 9:16-17        Man fyller heller ikke ny vin i gamle skinnsekker. For da revner sekkene, vinen renner ut, og sekkene blir ødelagt. Nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker, da blir begge deler bevart.

Vinen                - Den Hellige Ånd / det stadige nye Gud gjør

Skinnsekken      - Strukturen og de ytre former i personlig liv og menighet

Vi må hele tiden være villige til å forandre oss slik at vinen/ Den Hellige Ånd
og Guds Ord kan få gjøre sin gjerning.

 Avslutning: Forandringspunktet 

Israelfolket kom til KADESH BARNEA - forandringspunktet (4.Mos 32:8-12)
Vi kommer til et punkt hvor vi vet at vi må bli villige til forandring!
Foran oss ligger EN NY TID!

 

 

Forandring Forandring

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda