For alltid i pluss

av Tormod Røyland

Ingen forklarer påskens budskap og betydningen av Jesus død og oppstandelse som Paulus: At Kristus døde for våre synder, at Han ble begravet, og at Han stod opp igjen på den 3. dag! 2. Kor 15; 1 - 4

For alltid i pluss  | Forever in plus
Bibelstudie fra talen 2. påskedag -14
-----------------------------------------------------------------------------
For English - please copy the study in "Google Translate"
-----------------------------------------------------------------------------   
Av Tormod Røyland
2. Kor 15; 1 - 4
Ingen forklarer påskens budskap og betydningen av Jesus død og oppstandelse som Paulus:
I de følgende 3 punktene forkynner han hovedsakene i budskapet:

1. ..AT KRISTUS DØDE FOR VÅRE SYNDER
Jesus døde for våre synder og forbannelse.
- Gal 3;10: Men de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt som står i lovboken, og gjør det den sier.
- «Lovboken» betyr «Toraen»: (Instruks / veiledning) - og er de 5 mosebøkene.
Den forklarer også at Gud ønsker fellesskap med mennesket. MEN Loven ble umulig å holde. Og fellesskap med Gud ble uoppnåelig. Standarden var for høy. Og loven ble dermed en forbannelse! Guds løsning på denne ulykkelige tilstanden var Jesus!
- Gal 3;13: Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre. 14 Slik skulle Abrahams velsignelse (som er Kristus - Isak, bilde på Jesus) komme til folkeslagene i Kristus Jesus

2. ..AT HAN BLE BEGRAVET. Bibelen understreker at Jesus var virkelig død.
Hvis Jesus ikke var virkelig død, ville det ikke være noen oppstandelse. Forsoningen ville annuleres: «Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder» (1.Kor15; 17)
Flere tegn på at Jesus var virkelig død:
- Elitesoldaten bekreftet at Jesus døde. Josef fra Arimatea tok Jesu legeme ned fra korset og la ham i en grav. Jesus oppgav selv sin ånd (døde).

3. ..AT HAN STOD OPP DEN TREDJE DAG
- Oppstandelsen stadfester Jesus som Guds sønn.
(Rom 1;4)  «.. ved hellighets Ånd stadfestet (bevist) som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde»
- Oppstandelsen gir forsoningen mening.
1.Kor 15; 20 Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn.
- Jesu oppstandelse er håpet for menneskets oppstandelse
1.Kor 15; 21 Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.
- Hvordan ble Jesus reiste opp fra de døde? Tok han seg sammen? NEI. Han ble oppreist fra de døde ved Guds kraft!
- Hvordan blir du frelst? Ved å ta deg sammen? NEI, den samme kraft som reist Jesus fra de døde er det som frelser deg!
Jesu død og oppstandelse skjedde for at vårt liv for alltid skulle være i pluss!

Til samtale:
1. Hvorfor ble loven en forbannelse?
2. Hvorfor var det viktig at Jesus døde?
3. Hva betyr oppstandelsen for den kristne tro?

For alltid i pluss For alltid i pluss

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda