Fonyelse og forvandling

av Tormod Røyland

Gjennom historien ser vi hvordan Gud har forandret og fornyet menneskers liv. Her er tre eksempler:
Et samboerpar hadde levd sammen i lengre tid. De møtte Jesus og ble frelst. Glade og entusiastiske over det nye livet, begynner de å lese i Bibelen. I lys av Guds ord og påvirkningen av Den Hellige Ånd blir de overbevist om å velge ekteskapet som samlivsform. Derfor bestemte de seg for og flytte fra hverandre inntil de hadde giftet seg. De gledet seg over bestemmelsen, selv om det kostet.
En voksen mann tok imot Jesus som sin frelser. Den Hellige Ånd gjorde han oppmerksom på det faktum at han hadde snytt på skatten, og fikk et påtrengende behov for å gjøre opp for skyldig skatt. Det nye livet i Gud forandret hans måte og tenke på.
Paulus vitner om sitt liv. FRA et hengivent liv som nidkjær jøde og brennende skriftlærd. Han var skyldig i at mange troende, uskyldige kvinner og barn ble kastet i fengsel og ble også medskyldig i mord på Stefanus. TIL at hans liv ble totalt forandret da Jesus møte ham på reisen fra Jerusalem til Damaskus, og han fikk høre Guds plan for sitt liv: "Du er mitt utvalgte redskap for å forkynne Guds evangelium til konger, hedningefolkene og Israels folk.
Ingen i verdens historie har påvirket og endret så mye i menneskers liv, holdninger og tanker som Jesus Kristus. Jesus lever og Bibelens budskap har ekstrem innflytelse på menneskers liv. Hvordan? Den Hellige Ånd og Guds ord virker med kraft i menneskers liv.
SÅ HVA SKJER EGENTLIG NÅR ET MENNESKE BLIR EN KRISTEN?
FRELSE ER EN RADIKAL FORANDRING. DET ER:
- Å bli født på nytt - en radikal forandring i livet.
Joh 3; 3 Den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike.
Å bli født på ny er ikke å "anta" en ny religion, men en åndelig operasjon ved Den Hellige Ånd i det indre menneske.
- Å gå over fra døden til livet - en ny kurs for fremtiden.
Joh 5; 24: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.
- Frelsen gjør at man begynner og tenke annerledes:
Apg 26;20: Kristus kom for at hedningene skulle få et annet sinn (Norsk Bibel)
Rom 12;1: Bær kroppen frem som et levende og hellig offer for Gud. Det er deres åndelige Gudstjeneste.
Gud har en plan for våre liv. Det er avgjørende for Guds rike hva vi "produserer" med våre liv. Menigheten, og den enkelte troende er "mini-Jesuser" og Jesu kropp på jorden for å synliggjøre hvem Gud er - det er alle troendes kall. Gjennom våre liv vil Gud at vi skal prege og forandre verden ved Guds kjærlighet og ikke bli som verden.

HVORDAN SKJER FORVANDLINGEN? Svaret står i Rom 12; 2
Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. En annen oversettelse sier: La ikke verden presse dere inn i sin egen form - men bli forvandlet.
Når vi ser på historien og det store bildet så er det et faktum at gode verdiene i vår kultur har sin rot i Jesu liv og evangeliet kraft i og gjennom mennesker:
- Nestekjærlighet, tilgivelse, barmhjertighet, forsoning var ikke "dagligdags" før Jesus. Sivilisasjonen handlet i oldtiden om: Den sterkestes rett, helte- og krigerkultur, hevn og å bruke andre til og oppnå egne fordeler, undertrykke kvinner og svake grupper og slavepraksis.
- Vår kulturen har ikke blitt "sivilisert" fordi politikere har lovfestet verdier som har sin rot i Bibelen. For ingen kan lovfeste f.eks barmhjertighet. Bare forvandlede mennesker kan vise barmhjertighet som forandrer verden. Den kristenhumanistiske kulturen, slik vi kjenner den har blitt til ved at mange mennesker fikk et møte med den levende Gud og fikk sine liv forvandlet, de ble fylt av den hellige ånd og fikk en brann i sine hjerter etter å bringe Guds radikale kjærlighet og nåde til mennesker.

Ved Guds Ord og Ånden er det Guds gode vilje at enhver troende blir fornyet. På den måten kan vi forstå Guds hensikter for våre egne liv og være en velsignelse for mennesker rundt oss. Fornyelsens mål er et hellig liv og kristen livsstil. Fornyelse av vårt sinn er en forutsetning for og kunne være med og fullføre Guds hensikter for vår levetid.Gjennom historien ser vi hvordan Gud har forandret og fornyet menneskers liv. Her er tre eksempler:
Et samboerpar hadde levd sammen i lengre tid. De møtte Jesus og ble frelst. Glade og entusiastiske over det nye livet, begynner de å lese i Bibelen. I lys av Guds ord og påvirkningen av Den Hellige Ånd blir de overbevist om å velge ekteskapet som samlivsform. Derfor bestemte de seg for og flytte fra hverandre inntil de hadde giftet seg. De gledet seg over bestemmelsen, selv om det kostet.
En voksen mann tok imot Jesus som sin frelser. Den Hellige Ånd gjorde han oppmerksom på det faktum at han hadde snytt på skatten, og fikk et påtrengende behov for å gjøre opp for skyldig skatt. Det nye livet i Gud forandret hans måte og tenke på.
Paulus vitner om sitt liv. FRA et hengivent liv som nidkjær jøde og brennende skriftlærd. Han var skyldig i at mange troende, uskyldige kvinner og barn ble kastet i fengsel og ble også medskyldig i mord på Stefanus. TIL at hans liv ble totalt forandret da Jesus møte ham på reisen fra Jerusalem til Damaskus, og han fikk høre Guds plan for sitt liv: "Du er mitt utvalgte redskap for å forkynne Guds evangelium til konger, hedningefolkene og Israels folk.
Ingen i verdens historie har påvirket og endret så mye i menneskers liv, holdninger og tanker som Jesus Kristus. Jesus lever og Bibelens budskap har ekstrem innflytelse på menneskers liv. Hvordan? Den Hellige Ånd og Guds ord virker med kraft i menneskers liv.

SÅ HVA SKJER EGENTLIG NÅR ET MENNESKE BLIR EN KRISTEN?
FRELSE ER EN RADIKAL FORANDRING. DET ER:
- Å bli født på nytt - en radikal forandring i livet.
Joh 3; 3 Den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike.
Å bli født på ny er ikke å "anta" en ny religion, men en åndelig operasjon ved Den Hellige Ånd i det indre menneske.
- Å gå over fra døden til livet - en ny kurs for fremtiden.
Joh 5; 24: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.
- Frelsen gjør at man begynner og tenke annerledes:
Apg 26;20: Kristus kom for at hedningene skulle få et annet sinn (Norsk Bibel)
Rom 12;1: Bær kroppen frem som et levende og hellig offer for Gud. Det er deres åndelige Gudstjeneste.
Gud har en plan for våre liv. Det er avgjørende for Guds rike hva vi "produserer" med våre liv. Menigheten, og den enkelte troende er "mini-Jesuser" og Jesu kropp på jorden for å synliggjøre hvem Gud er - det er alle troendes kall. Gjennom våre liv vil Gud at vi skal prege og forandre verden ved Guds kjærlighet og ikke bli som verden.

HVORDAN SKJER FORVANDLINGEN? Svaret står i Rom 12; 2
Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. En annen oversettelse sier: La ikke verden presse dere inn i sin egen form - men bli forvandlet.
Når vi ser på historien og det store bildet så er det et faktum at gode verdiene i vår kultur har sin rot i Jesu liv og evangeliet kraft i og gjennom mennesker:
- Nestekjærlighet, tilgivelse, barmhjertighet, forsoning var ikke "dagligdags" før Jesus. Sivilisasjonen handlet i oldtiden om: Den sterkestes rett, helte- og krigerkultur, hevn og å bruke andre til og oppnå egne fordeler, undertrykke kvinner og svake grupper og slavepraksis.
- Vår kulturen har ikke blitt "sivilisert" fordi politikere har lovfestet verdier som har sin rot i Bibelen. For ingen kan lovfeste f.eks barmhjertighet. Bare forvandlede mennesker kan vise barmhjertighet som forandrer verden. Den kristenhumanistiske kulturen, slik vi kjenner den har blitt til ved at mange mennesker fikk et møte med den levende Gud og fikk sine liv forvandlet, de ble fylt av den hellige ånd og fikk en brann i sine hjerter etter å bringe Guds radikale kjærlighet og nåde til mennesker.

Ved Guds Ord og Ånden er det Guds gode vilje at enhver troende blir fornyet. På den måten kan vi forstå Guds hensikter for våre egne liv og være en velsignelse for mennesker rundt oss. Fornyelsens mål er et hellig liv og kristen livsstil. Fornyelse av vårt sinn er en forutsetning for og kunne være med og fullføre Guds hensikter for vår levetid.

 

Fonyelse og forvandling Fonyelse og forvandling

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda