Følge Jesus

av Anne Christiansen

Å følge Jesus er et spennende og pulserende liv, og Gud ønsker å virke gjennom hver enkelt troende hele livet. Det er viktig for en kristen hele tiden å være sugen på mer, og ikke slå seg til ro med tidligere bragder og Gudsopplevelser. Gud har alltid noe friskt og nytt som han vil virke frem.

Det er mye i livet som vil fange menneskers oppmerksomhet, derfor er det er viktig å holde rett fokus på det som virkelig betyr noe. Ved å bli i Jesus og bli i Hans Ord, vil den troende holde seg på rett spor.

Johannes 14,21 "Den som har Mine bud og holder dem, han er den som elsker Meg. Og den som elsker Meg, skal bli elsket av Min Far, og Jeg skal elske ham og åpenbare Meg for ham."

Den som elsker Gud, elsker også Hans Ord. Resultatet vil blant annet være at Gud åpenbarer seg, slik at man kan se stadig nye sider av Gud, og dermed vokse i kjennskap til Ham. Det er alltid mer å motta i det personlige livet sammen med Gud.

For å vokse videre som kristen er det å elske formaning og korrigering helt avgjørende for utviklingen.

Lydfil vil bli oppdatert snart.

Følge Jesus Følge Jesus

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda