Født til frihet!

av Arnfinn Clementsen

Innledning: Paulus brev til Galaterne – en åpenbaring av evangeliet
Et forsvar for evangeliet og et oppgjør med loviskhet og selvstrev
Kapittel 1: Bare ett evangelium – hvis noen forkynner et annet, han er forbannet!
Kapittel 2: Evangeliets sannhet - la ingen lure på din frihet i Kristus Jesus!
Kapittel 3: Jesus Kristus korsfestet – ”Jesus fascinasjon”
Både det loviske og det svermeriske kan fascinere og ta oss bort fra det sentrale.
Kapittel 4: Født til frihet

1. Ikke lenger slave, men sønn og datter - Gal 4:1-7
Gal 4:1 Videre sier jeg at arvingen, så lenge han er barn, ikke skiller seg ut
fra en trell, selv om han er herre over alt............
Gal 4:6-7 6 Og fordi dere er sønner, har Gud sendt Sin Sønns Ånd inn i
våre hjerter, som roper: "Abba, Far!"
7 Derfor er du ikke lenger trell, men sønn. Og hvis du er sønn,
da er du Guds arving ved Kristus
Barn og slave - under loven - i samme situasjon
Loven er barnestadiet - et barn må ha regler
Loviskhet - selvstrev - egenrettferdighet
Våre vedtekter - store og små synder - trelldom under verdens makter
Ingen kan frelse seg selv - skyldig i litt, skyldig i alt
Sønn og slave - en sønn har arv og rettigheter,
mens en slave treller under religion, loviskhet og selvstrev
"Å være en kristen er ikke å ta seg sammen, men å ta imot på husets regning.
Alt er gjort ferdig. Bordet er dekket (Per Arne Dahl)"

2. Lev i friheten - Gal 4:8-20
Skal dere vende tilbake til slaveriet når der har lært Gud å kjenne? (v. 8-9)
Der holder rede på dager og måneder og årstider og år (v. 10)
Paulus appellerer til deres følelser (v. 11-16)
og advarer mot de som lokker og drar dem inn i det loviske (v. 17-20)

3. Vi er løftets barn - Gal 4:21-30
Abrahams to sønner: Isak og Ismael
Gal 4:22-23 22 For det står skrevet at Abraham hadde to sønner: den ene var
av trellkvinnen, den andre var av den frie kvinnen.
23 Men han som ble født av trellkvinnen, var etter kjødet, og han som var av den frie kvinnen, ble født ved løftet
Hagar - Ismael - etter naturens lov- Sinaifjellet - Jerusalem som er nå - trelldom
Sara - Isak - etter løftet - Jerusalem som er der oppe - frihet
Gal 4:29-30 29 Men på samme måte som han som ble født etter kjødet, den
gangen forfulgte ham som ble født etter Ånden, slik er det nå også.
30 Driv ut slavekvinnen og hennes sønn, for slavekvinnen skal ikke arve sammen med den frie kvinnen

Avslutning: Født til et liv i frihet!
Gal 4:31 Altså, brødre, er ikke vi barn av trellkvinnen, men av den frie kvinnen.

 

Født til frihet! Født til frihet!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda