Få liv gjennom død

av Roger west

Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare
alene igjen. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Joh 12:24

Alle ønsker vi å bli brukt av Gud i våre liv. Vi ønsker å være nyttige for Herren til Guds ære. I denne
talen underviser evangelist Roger West om nødvendigheten av å dø fra seg selv og sitt eget for at
Kristi liv skal bli virksom i oss. Et ja til Kristus er et nei til kjødelig og selvsentrert liv. Først da vil Den
Hellige Ånds kraft få virkerom i våre liv og vi kan på en herlig måte oppleve å få være til nytte for
Herren.
Kraftkildene i dette livet er 1) Guds ord i våre liv 2) Et regelmessig bønneliv 3) Lydighet når Gud taler.

Lytt til denne kraftfulle talen!

 

Få liv gjennom død Få liv gjennom død

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda