FORNYELSE OG FORVANDLING

av Tormod Røyland

Enhver kristen trenger å leve i fornyelse og forvandling personlig og sammen som kirke!

FORNYELSE OG FORVANDLING

Av Tormod Røyland
Bibelstudium og utkast fra gudstjenesten 10. august-14.

«Enhver kristen trenger å leve i fornyelse og forvandling personlig og sammen som kirke!
Romerbrevet 12; 1 - 2 sier: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. .. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes».
---------------------------------------------
(For English, please copy this into Google translate)

Målet med all fornyelse og forandring er større intimitet med Jesus. Ut fra intimitet med Jesus kommer kallet og tjenesten, ikke som en plikt, men som et resultat av hva Den Hellige Ånd gjør i våre liv.

Å leve i fornyelse og forandring er å:
I           .. VELGE ÅNDENS VEI

1. Ånden vei er annerledes enn denne verdens vei.
Åndens vei = Guds rike, evangeliets budskap og Den hellige Ånd.
Denne verden = ligger i det onde.
Gjennom Guds nåde er vi tatt ut av denne verdens paradigme (måte å tenke og handle på), og satt inn i ett nytt paradigme: Guds rike.

2. Kampen skjer i menneskets sjel og tanke.
Mennesket er tredelt:
1) KROPP («kjøtt og blod»).
OBS: Gud er ikke mot kroppen - den er skapt av Gud. Men i dette bilde av Paulus er kroppen bilde på det som hører til denne verden.
2) SJEL (tanker, følelser og personlighet)
3) ÅND (DIN ånd, det indre mennesket, der Den Hellige Ånd har tatt bolig).

Når du velger «kjøtt og blod», «drar» kroppen din sjel til verden, og du lider tap.

Når du velger Åndens vei, «drar» ånden din sjel til Åndens vei, og du har seier.

3. Hva kan vi lære av menigheten i Korint?

Menigheten i Korint trengte fornyelse og forvandling. Hvorfor?

På den ene siden var de ledet av «kjøtt og blod»: Splittelse, strid, filosofi og religion, etterfølgere av mennesker, hedensk tradisjon og avgudsdyrkelse, selvopptatte, selvsentrerte, levde i synder, hadde rettsaker mot hverandre og tvilte på evangeliet. Se 1.Kor 3; 1 - 3 og 1.Kor 2; 13

På den andre siden roser Paulus dem og sier: «Jeg takker alltid min Gud for dere, for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus». 1.Kor 1, 4 - 9.
Vi lever alle i denne dobbelte virkeligheten. Derfor trenger vi å bli

II          .. FORMET AV ÅNDEN

1. Gud kaller oss til å være formbar leire, ikke ferdige krukker.

Jeremia 18; 2 - 5 «..Når karet han holdt på å lage av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd, laget han det om til et annet kar, slik han syntes det var riktig.... Se, som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd,...

Å bli formet er å bli fornyet og forvandlet. Jesus sa at han er treet, og vi er grenene. Han renser grenene så de kan bære mer frukt, og målet er INTIMITET. Det er kallet til å leve i fellesskapet med Jesus slik at han får prege alle sider av vår personlighet slik at vi kan «så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne» (Rom 12, 2).

Evagrios fra Pontos (370 e.kr) sa: Mennesket hører hjemme i den åndelige verden, hvor hennes opprinnelige enhet og mål ligger før tid og sted, skapelse og død. Det himmelske bildet er ikke noe mennesket skaper selv, det er det «jeg» som mennesket selv er blitt skapt til; Guds avbilde.
Tid og sted, kropp og jord er menneskets vei, hennes glimrende mulighet til  å modnes og bære frukt, å lære kjærlighet og å øve lengselen, å lære seg å skille mellom godt og vondt og å gjenvinne tapt gudslikhet.

TIL SAMTALE:
----------------

1. Fornyelse fører til forvandling. Hvorfor trenger vi det?
2. Vi skal være som leire i pottemakerens hånd. Hva betyr det?

Bønn:

Far, jeg vil leve i fornyelse og la meg forvandle av Ånden. Jeg tror du har skapt meg for større ting. Jeg vil vokse i forståelse av nåden, og erfare og oppleve i fellesskapet med Jesus min frelser. Denne verdens måte å tenke på og negative ting skal ikke ha makt over meg. Den Hellige Ånd skal hjelpe meg å regjere i mitt liv etter Ordet og Guds gode vilje, slik at ditt navn får ære og mennesker kan få se hvem du er i meg.

 

 

FORNYELSE OG FORVANDLING FORNYELSE OG FORVANDLING

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda