Evangeliets sannhet!

av Arnfinn Clementsen

Gal 2:5 Men selv ikke et øyeblikk gav vi etter og lot oss underordne, for at
evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere

Innledning: Paulus brev til Galaterne – Bare ett evangelium
En alvorlig situasjon i menighetene i Galatia.
Menighetene var truet i sine grunnvoller!
Falske lærere var kommet inn som krevde at de hedningetroende skulle la seg omskjære og holde loven (judaistene).
Troen på Jesus og evangeliet var ikke lenger nok!
Brevet er et oppgjør med loviskhet og selvstrev som erstatning for ekte vare!
Det er bare ett evangelium, og det bygger på en åpenbaring av Jesus og det Han
har gjort
Gal 1:11-12 12 For jeg har ikke mottatt det, heller ikke har jeg lært det fra noe
menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring

1. Jesus og bare Jesus
Det er frelse i Jesus og bare i Jesus og det Han har gjort
Gal 1:1-3 2 Og jeg drog opp på grunn av en åpenbaring og la fram for dem
det evangelium jeg forkynner blant hedningefolkene, og da særskilt for dem som var høyest ansett, for at jeg ikke på noen måte skulle løpe, eller ha løpt, forgjeves.

2. Frihet i Jesus Kristus
Gal 2:1-10 4 Dette stod fast av hensyn til de falske brødrene som i
hemmelighet hadde kommet inn. De hadde listet seg inn for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, slik at de kunne føre oss inn i trelldom
Paulus kjemper for evangeliets sannhet og friheten i Kristus Jesus, og han vinner anerkjennelse hos lederne i Jerusalem! - "de påla meg ikke noe mer"(v. 6)
Det er alltid noen eller noe som vil lure på din og min frihet !

3. Rettferdighet bare ved tro på Jesus
Peters hykleri i Antiokia - Vi skal gå rett fram etter evangeliets sannhet
Gal 2:11-19 16 Men fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men av tro på Jesus Kristus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. For av lovgjerninger blir ikke noe kjød rettferdiggjort
Ingen blir rettferdig ved lovgjerninger/ selvstrev .
Ingen kan leve kristenlivet ved lovgjerninger eller selvstrev.

Avslutning: Det livet jeg nå lever
Gal 2:20-21 20 Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som
lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og gav Seg Selv for meg
Korsfestet med Ham - oppstått med Ham - lever med Ham!
Nå lever jeg det nye livet ved Guds sønns tro - ikke ved min evne til å tro!!
Nå lever jeg ved Guds nåde - ikke ved selvstrev og egne prestasjoner!

 

 

Evangeliets sannhet! Evangeliets sannhet!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda