Evangeliets kraft i samfunnet

av Sten Sørensen

Åpningstale under Karisma Celebration 2009 – Kristi himmelfartsdag 10:00

Rom 1, 16: ”For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker.”

Evangeliet som er de gode nyheter, forvandler menneskene totalt. Legevitenskapen er kommet langt. Ved å spise noen små piller kan vi holde oss friske. Tar den syke en hjertetabellett kan det holde hjertesykdommen i sjakk. Pencelin hjelper mot betennelse osv. Riktig bruk av piller kan forlenge livet og øke livskvaliteten. Alt dette må vi takke Gud for. Men det finnes ingen ”evighetspille”. Pillene virker bare en viss tid.

Evangeliet som er de gode nyheter, forvandler menneskene totalt. Legevitenskapen er kommet langt. Ved å spise noen små piller kan vi holde oss friske. Tar den syke en hjertetabellett kan det holde hjertesykdommen i sjakk. Pencelin hjelper mot betennelse osv. Riktig bruk av piller kan forlenge livet og øke livskvaliteten. Alt dette må vi takke Gud for. Men det finnes ingen "evighetspille". Pillene virker bare en viss tid.
Det finnes noe som hjelper umiddelbart og som i tillegg har evigvarende virkning, det er evangeliet! Evangeliet frelser umiddelbart, det er en Guds kraft til frelse. Det gir også evig liv! Derfor er vi så betatt av Evangeliet, det er vi villig til å forsvare.

Hvilket forhold har du til evangeliet? Jo det er flott det, sier du kanskje. Men vi trenger noe i tillegg. Bare evangeliet blir vel for enkelt? Vi må vel også ha noe dypere i tillegg?
Vi trenger ingen ting i tillegg til evangeliet. Evangeliet holder! Det er det vi har med oss i tillegg som skaper problemer for evangeliet. Hadde Jesus noe med seg i tillegg til evangeliet? Hadde Paulus med seg noe i tillegg til evangeliet? La oss undersøke saken:
Hva sier Jesus om evangeliet? Mk 13, 10. "Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag." Deretter vil enden komme. Men først må evangeliet forkynnes.
Jesus sier også i Mk 16, 15: "Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle som Gud har skapt!"

Hva sier Paulus om evangeliet? Apg 20, 24: Men for meg er ikke liv eller død verd å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om evangeliet om Guds nåde.
Paulus sier også i 1 Kor 9, 16: Men det at jeg forkynner evangeliet, er ikke noe jeg skryter av. Det ligger på meg som en tvang. Ve meg om jeg ikke forkynner evangeliet!
Både Jesus og Paulus var svært opptatt av forkynnelsen av evangeliet. Fordi det er bare evangeliet som kan forandre menneskers liv!

La oss se litt på hvordan evangeliets kår er i Norge: Norge har i over 1000 år vært et kristent land. Det må vi være glade for. Kristentroen har hatt en sentral og ruvende plass i vårt samfunn. Tenk på grunnloven, flagget med korset i og fedrelandssalmen. Alt understreker en respekt for Gud og det hellige. Tenk hvordan kristendommen var vevd inn i skoleverket og undervisningen på skolene i tidligere tider. Man fikk høre om Gud om man ville eller ikke. Ut fra kristendommens stilling ble begrepet: Den kristne kulturarv et sentral og viktig begrep. Ikke bare menighetslivet men også kulturlivet bar preg av at den kristne arven sto sterkt i folket.

I dag må vi kjempe for å få fram kristne synspunkter i samfunnet. Samfunnet er endret i stor stil de siste 10 årene.
Den største forandringen blir at kristendommen tas ut av skolene. Det skal ikke være kristen påvirkning mer. Hvem påvirker da tror du? Jo humanismen i "barnehagene" og "skolene". Den såkalte toleransen som slett ikke er tolerant.

Men det er vel kanskje ikke avkristningen i staten som er den verste? Staten har egentlig ingen ting med evangeliet å gjøre. I urmenigheten var ikke kristendommen en statsreligion. Det ble den først på 300 tallet. Da ble kristendommen statsreligion i Romerriket. Evangeliet skal ha fritt løp og ikke være bundet opp til staten.

Det er greit med gode lover. Men vi trenger mer enn gode lover. Vi behøver forandrede hjerter.
Derfor er "avkristningen" at så få mennesker blir frelst! Det bør virkelig bekymre oss!
Har evangeliet forandret seg? Har det gått ut på dato? Jeg tror absolutt ikke det!
Evangeliet har kraft til å forandre enkeltpersoner, hjem, bygder og byer, ja, hele samfunnet.
Et gjennombrudd for evangeliet vil påvirke hele vårt samfunn! Og det er vår eneste redning!

 

Evangeliets kraft i samfunnet Evangeliets kraft i samfunnet

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda