Evangelie revolusjon

av Peter Youngren

 

Celebration 2008
pastor Peter Youngren:
Evangelie revolusjon
Søndag formiddag talte pastor og evangelist Peter Youngren om at vi behøver en evangelie revolusjon! Vi må forstå evangeliet slik at vi kan gi det til andre!
Han leste fra Romerne 5:6-8.
Alle religioner handler om hva vi må gjøre for å bli godtatt av Gud, men Jesus har gjort alt ferdig for oss gjennom sin død og oppstandelse. Mange behandler også kristendommen som en religion som handler om å gjøre eller fortjene. "Jeg vil heller ha ett menneske i menigheten som tror på det Jesus gjorde, enn en million som ber Gud om å gjøre noe", sa Youngren.

Evangelie revolusjon Evangelie revolusjon

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda