Et relevant og åndskraftig kristenliv

av Tormod Røyland

Apple lanserte sin første personlige datamaskin, Mac i 1984. 13 år senere, i 1997 var selskapet på konkursens rand. På tross av et unikt produkt - hadde man ikke klart å skape noe som var brukervennlig og aktuelt for folk flest. Men da Steve Jobs på slutten av året -97 kom tilbake til selskapet brakte han «den kreative kraften», Jonathan Ive med seg. Steve Jobs lanserte den første iMac, den første i en rekke suksessprodukter. Jeg spør meg; er ikke historien om Apple litt beskrivende for menigheten posisjon i verden?

Vi har verdens beste budskap - men likevel ender troen opp, i manges øyne til blir et alternativ for spesielt interesserte. I likhet med Apple og Steve Jobs så vet vi at vi har et unikt "produkt": Et kraftfullt evangelium og et revolusjonerende budskap, men hvordan kan Jesus bli relevante og aktuelle for folk flest?
Apples løsning var at Steve Jobs fikk med seg en ny sjefsdesigner, en kreativ kraft som het Jonathan Ive.
Vår løsning er å tro på Jesus da han sa: Dere skal få kraft i det Den Hellige Ånd kommer over dere! Vi behøver å bli som Jesus: Leve relevant og åndskraftig.

1. Hva er et relevant kristenliv

1) Relevans
(fra latin: relevare - løfte, høyne). Noe er relevant hvis det kan fungere som redskap til å løse et problem.
Vårt problem (og utfordring) er: Mennesker trenger å møte Jesus og bli frelst. Vi trenger å bli relevante i forhold til utfordringen.
Hvordan blir vi relevante:

2) Lev i kjærlighet
• Kjærligheten er alltid relevant. Verden lengter etter ekte kjærlighet.
• Gud kjærlighet er i den troende ..for Guds kjærlighet er blitt utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd, som ble gitt oss. Rom 5:5
• Guddommelig kjærlighet gir uten å forvente noe tilbake
• Gode gjerninger er Kjærlighetshandlinger som over tid vil alltid peke mot Jesus

3) Lev i tilgivelse
• Tilgivelse er alltid relevant. Verden trenger tilgivelse og forsoning
• Som Gud har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.
• Og vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Ef 4:32
• La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade.. Hebr 13.
Tilgivelse beskytter mot bitterhet og setter fri.
• Tilgivelse: Største kraft i verden: Det du løser på jorden, skal være løst i himmelen - det du binder på jorden er bundet i himmelen Matt 16.
• Menigheten er formidler av tilgivelse:
Så står vi da i en sendetjeneste på Kristi vegne*, som om Gud selv inderlig formaner ved oss: Vi ber på Kristi vegne*: La dere forlike med Gud! 2Kor 5:20
Å leve relevant er å leve i Guds kjærlighet og tilgivelse og å formidle Guds kjærlighet og tilgivelse

2. Hva er Åndskraft

1) .. kommer av Åndens kraft - det er et kristenliv som preges og formes av DHÅ.
• Luk 4: I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea.
• Jesus var:
- Var ledet av Ånden (..ble av Ånden ført ut..)
- bad og faste
- Beseiret fristelser og prøvelser
- Levd i Ordet (..det står skrevet..)
- Resultat: I åndens kraft vendte Jesus tilbake...

Et åndskraftig liv kjennetegnes av:

2) Bibel- og bønneliv
• Mat for ditt åndelig liv - som å spise mat.
• Den som ikke spiser naturlig mat dør.
• Det er ikke lovisk å lese Guds ord og be - nødvendig!

3) å gjøre seg avhengig av nådegavene
• Nådegavene er en viktig ressurs i hverdagsevangelisasjonen
• Jag etter kjærligheten og søk med iver etter de åndelige gaver, slik at dere i større grad* kan tale profetisk. 1Kor 14:1
8 For til én blir det gitt visdoms ord* ved Ånden, til en annen kunnskaps ord* ved den samme Ånd, 9 til en annen tro ved den samme Ånd, til en annen nådegaver til å utføre helbredelser ved den samme* Ånd, 10 til en annen kraft til å .... 1Kor 12:8-11
• Nådegavene: Guds redskap til oss for å operere i den åndelige verden
- "Ta tilbake" den åndelige arenaen
- Nådegavene har sin kilde i Gud - religiøse metoder har sin kilde i det religiøse.
• Gaver som Jesus gir til den troende - brukes i hverdagen!
• "La deres ord alltid være vennlige - men krydret med salt"
- F.eks et kunnskapsord bringer inn (salt) - nye dimensjoner!

4) Åndskraft er
• Å la DHÅ få prege livet med Åndens frukt - Kjærlighet, glede...
• La Jesus få være Herre i livet ditt - og respondere når han snakker til deg og leder deg - m.a.o leve overgitt.
• Å være lys og salt for Jesus der du er.

Avslutning:
En av de fantastiske tingene med en Mac er at du kan bruke den nesten med en gang etter at du har startet den.
Slik er det med en kristen som lever relevant og åndskraftig: Du er tilgjengelig for Gud - du er "på" hele tiden. Verden trenger kristne som er relevante for sin tid og fylt av åndens kraft.

Et relevant og åndskraftig kristenliv Et relevant og åndskraftig kristenliv

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda