Et nytt bud - Kjærligheten

av Tormod Røyland

Joh 13; 34 Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 35 Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler..»

Motto 2016: Motivert av kjærlighet

1. Joh 3; 23 - 24 Og dette er hans bud: Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, .. Og at han er i oss, det vet vi fordi han har gitt oss sin Ånd.

Guds menighet trenger å erfare Guds kjærlighet igjen og igjen. Og Far vil stadig fylle sin brud med Den Hellige Ånd og kjærlighet.
På den andre siden: Denne verden søker og lengter dypest sett etter den rene kjærligheten som først og fremst er i Gud. Men verden leter på feil sted; i materialisme og opplevelser, seksuell umoral og i religion.

Gud menighet, fylt er kraft og kjærlighet skal få peke på, og reflektere Far i himmelen. Guds Fars kjærlighet er det endelige svaret på menneskers tørst og lengsel etter sann, ren og ekte kjærlighet! Rom 5; 5: Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss.

5 verdier i kjærligheten:

I Troverdig kjærlighet

Joh 13; 34: Som jeg har elsket dere ...

  • Fars kjærlighet beskrives med ordet AGAPE - Den selvoppofrende kjærligheten
    Beskriver hvordan Guds kjærlighet er; den selvoppofrende betingelsesløse kjærligheten i Jesus Kristus. Rom 5,9: Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss..

  • Fars kjærlighet beskrives med ordet PHILEO - den kjærlighet som beskriver kjærlighet i familie og vennskap.  Joh 14; 22: og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham.
    Phileo skiller seg fra agape ved at phileo har en nærmere tilknytning til følelsene, og kan erfares nå.

II Kjærlighet som utfordrer (til handling)

  1. Jesus fortalte om «Den barmhjertige samarian» (Luk 10)
    - Samaritaneren godhet måtte krysse mange «grenser» for å hjelpe den utslåtte jøden: Over kultur, religion og hat (jødene hatet samaritanerne). Men også sette til side sin egen agenda, gi tid og ressurser.

  2. Kjærligheten må krysse grenser og bygge broer. Kjærlighet i praksis vil alltid utfordre oss!

III Kjærligheten er nær

Kjærligheten i deg ser etter muligheter rett rundt deg.
- Ikke det store og spektakulære, men i det nære og umiddelbare.
- Hvilke muligheter har du rett rundt deg til å berøre med godhet og kjærlighet?

«For når den gode viljen er til stede, skal den verdsettes etter det en har, ikke etter det en ikke har» (2.Kor 8; 12).

IV Kjærligheten inkluderer

Joh 13; 34 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre

1) Metode: Gjestfrihet!
Rom 12; 13 Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet.

2) Ikke be bare de du liker, kjenner godt. Kjærligheten inkluderer - strekker seg for å inkludere.

 

V Kjærligheten er sjenerøs

Rom 13; 8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

1. Kjærligheten er sjenerøs med NÅDE.

I Kirken: Når vi ser hvor stor og god Guds kjærlighet og nåde har vært mot oss, så skal vi møte hverandre med nåde og kjærlighet.

I verden: Være som Jesus - han var syndere og tolleres venn.

Vi er ikke kalt til å være moralens voktere i verden - men venner. Være sjenerøse med å tilby vårt vennskap, slik at Guds kjærlighet kan bli synlig for mennesker.

Til samtale:

- Hvilke muligheter har du rett rundt deg til å berøre med godhet og kjærlighet?

- Praktisk kjærlighet er gjestfrihet. Hvilke muligheter gir det?

Guds strategi for å nå verden, er Hans kirke - deg og meg, som Gud har fylt med sin kjærlighet!

 

 

Et nytt bud - Kjærligheten Et nytt bud - Kjærligheten

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda