Et normalt kristenliv

av Vigdis Håland

Palmesøndagens tekst viser oss noe som er helt naturlig for Jesus. Han lot seg hylle og ære av både barn og voksne. Han viste oss noe som Gud setter pris på! Han helbredet de syke. De religiøse reagerte veldig på dette. Ble forarget! Men Jesus svarte med hva som sto i bibelen. ”Har dere ikke lest….” Det samme som da Jesus ble fristet av djevelen i ørkenen ”det står skrevet…..”

Se på to saker som jeg tror er viktig i det normale kristenliv.
A.Lovprisning
Matt.21.8-17 Def. på lovprisning: kommentere, berømme Guds gjerninger, forherlige og opphøye Gud for den Han er.
Lovsang dreier seg om Gud., ikke teknikk eller stil.
Hva lovprisning fører til.
1. Gud blir æret.- Vår største og fremste oppgave er å ære Gud.
Ef.1.11-12 Gud har bestemt at vi skal være til Hans pris. Hensikten med våre liv er å være opptatt av Gud og det som han er opptatt av.
2. Den som lovpriser Gud, blir velsignet og æret
1. Sam.2.30. Vi æres av Gud når vi ærer han
Luk.6.38 Gud gjengjelder. Ofte brukt i forbindelse med givertjenesten/penger. Men det er et prinsipp i Gud.
3.Luk.24.52-53 Vi blir glade. Midt i situasjonen som var frustrerende, Jesus forsvinner, vanskelige tider, hva skjer nå, osv. Lovprisning hjelper oss å feste blikket på Gud
4.2.Krøn.20.19.22 Lovprisning "virkeliggjør" seieren vi trenger i situasjonen vi er i. Jesus vant en fullkommen seier for oss på Golgata, og lovprisning hjelper oss til å ha rett fokus. Vi blir overvinnere
5.Kol.3.14-16 Når vi kommer sammen, så fører lovprisning til at som vi menighet blir oppbygget
6.Rom.15.5-6 menighetens lovprisning et uttrykk for enhet i menighet. Ofte har lovprisningsstiler ført til uenighet, ja endatil splittelse. Men Gud hjelper oss til å lovprise Han i en enhet!
7.Salm.40.4 Mennesker blir frelst. Gud la en ny sang i min munn, folk ser det og begynner å stole på Gud
Ap.gj.4.47 Den første menighet:De lovet Gud, og folket satte pris på dem og Gud la tusener til menigheten!

B.Tegn, under og mirakler
Jesus helbredet de syke.
Der det er en atmosfære av lovprisning, der Gud blir æret og opphøyet, er det
naturlig å oppleve helbredelse.
Det som var naturlig for Jesus, fungerte han i alltid. Helbredelsene måtte ikke skje i
templet. Overalt der folket kom til han med de syke, skjedde det under.
Ap.gj.10.38 Overalt fungerte "salvelsen". Jesus fungerte i DHÅ's kraft.
Vi har den sammen kraften.
La oss tro på det som Gud har tro på! Han har tro på deg. Du har fått det
samme som Jesus; Den Hellige Ånd !

Avslutning:
Lovprisning, tegn, under og mirakler kan være vårt hverdagsliv. Så mange rundt oss trenger å se evangeliet, ikke bare høre om det. Men når de hører det, vil det skape tro. (Rom.10.17)
La oss leve det normale kristenlivet: Gi Gud ære og bringe Guds godhet til menneskene rundt oss! Guds godhet: Frelse,helbredelse,gjenopprettelse,håp,lys

 

Et normalt kristenliv Et normalt kristenliv

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda