Et nådens år

av Thomas Ims

I Gamle testamentet kan vi lese om Jubelåret, et frihetens år hvor folk sin gjeld slettet, fikk eiendommer de hadde mistet pga fattigdom tilbake, og hvor folk fikk nåde og favør - rett og slett et Jubelår! Jesus proklamerte når han var var her på jorden at nettop dette Jubelåret, dette nådens år, dette frihetens år, var han kommet for å gi alle mennesker!

 

I Gamle testamentet kan vi lese om Jubelåret, et frihetens år hvor folk sin gjeld slettet, fikk eiendommer de hadde mistet pga fattigdom tilbake, og hvor folk fikk nåde og favør - rett og slett et Jubelår! Jesus proklamerte når han var var her på jorden at nettop dette Jubelåret, dette nådens år, dette frihetens år, var han kommet for å gi alle mennesker! Det Jesus kom med var nettop dette: Gud sletter din gjeld, Gud gir deg tilbake muligheten til å ha relasjon med Ham - du får nåde og favør! Da blir det viktig at dette får prege vårt selvbilde innfor Gud, gjelda er slettet og vi har fred med Ham, og kan formidle dette budskapet til menneskene rundt oss: Du trenger ikke vente på å bli bedre, bli god nok, du kan komme til Gud akkurat nå - uansett. Gud tar imot deg fordi han har slettet gjelda og forlikt deg med seg selv! Målet med Jubelåret er å få mennesker i relasjon med Gud. That's it. Hva som skjer utifra den relasjonen er vanskelig å si, men en ting er klart: Den vil bare ta deg til bedre steder! Vårt oppdrag er ikke å forandre mennesker, men å presentere dem for Jesus, deretter får Jesus gjøre hva Han vil!

Et nådens år Et nådens år

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda