Et annerledes liv - Del 2/3: Ord som river ned – ord som bygger opp

av Tormod Røyland

Den som behersker sine ord er også i stand til å ha kontroll på hele
legeme; tålmodighet, selvbeherskelse, være overbærende og raus
og produsere gode frukter... Ordspråkene sier: ”Som epler av gull
i skåler av sølv er ord som blir talt i rett tid” og ”Milde svar demper
sinne, sårende ord vekker vrede” Bli med når pastor Tormod Røyland
utforsker betydningen av ordet i ditt liv… les mer

Grunnoppskriften på et godt liv: 1. Pet 3; 8 - 10 Den som vil elske livet og se gode dager, skal holde sin tunge borte fra ondt, og sine lepper fra å tale svik.
Jakob 3; 2 sier: Hvis noen ikke snubler i ord, er han en fullkommen* mann, som også er i stand til å holde hele legemet i tømme.

1. DET ER MAKT OG KRAFT I ORD

Kong Balak "bestiller" profeten Bileam til og forbanne Israel. Moabs konge Balak er skremt av Israels styrke og fremgang: (v. 4) Denne flokken kommer til å fortære alt rundt oss, slik som en okse snaubeiter gresset på marken"
Merk! Det lå i kulturen en sterk tro på det uttalte ord og bekjennelse for det er makt i ord!
Bileam kunne ikke forbanne Israel - hvorfor ikke? 4. Mos 23; 8 - 9a at Bileam fikk et profetisk syn av Kristi kors der på Baalshaugene.
Bibelsforskere forteller at dalformasjonene gjorde det slik at Israels leir i bunn av dalen ble formet som et kors. Biliam fikk se "Ham" = Jesus! Vi skal ikke tale ondt om, heller ikke forbanne det Gud har velsignet!
Vi skal ikke tale forbanne over mennesker som Jesus gav sitt liv for!
Jesus sier: Den som blir sint på .., og den som sier til en annen: Din dumrian, ..og den som sier: Din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Matt 5:22
Et menneske har en uendelig høy verdi for Gud - og den som snakket ondt om et annet menneske, kommer på kollisjonskurs med Gud!
To ord om Menneskeverd:
Vi må heller ikke gi opp kampen for det ufødte barns liv. Det er ingen tapt sak så lenge vi kjemper. Vi må våge og tale om det ufødte barns rett til liv!
OG vi må samtidig formidle nåde og kjærlighet til de mødrene som allerede har valgt og tatt abort.
La oss også være proaktive: Støtte og tilrettelegge for de som ble gravide i ung alder, utenfor ekteskap - og som ikke velger abort, men bærer barnet frem!
Ja til livet, er også et nei til aktiv dødshjelp. Saken er ikke tapt så lenge det kjempes - men det vil være et stort nederlag for oss om vi sluttet og kjempe.

2. Menneskers ord -

NRK hadde en sak som handlet om offentlig mobbing. Man tar seg retten til og si hva man mener uten å ta hensyn til den som det måtte gå utover. Politikere, komikere og i debatter snakker folk uten filter, sårer, karakteriserer og "slår" med ord. Men Bibelen sier:
Deres tale må alltid være vennlig*, krydret med salt, slik at dere kan vite hvordan dere bør svare hver enkelt. Kol 4:6
La ikke et eneste råttent ord komme ut fra deres munn, men bare ord som er gode til nødvendig oppbyggelse, for at ordene kan gi nåde til dem som hører på. Ef 4:29

3. Ordet er Jesus - troens ord!

Joh 1; 14 forteller at Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, ! Gud ble menneske Jesus - Inkarnasjonen!
Jesus var også i skapelsesakten: Gud sa.. (skapte den synlige verden ved ordet som var Jesus). Ord er usynlige, men har skaperkraft!
Ord skaper reaksjoner: Smil, glede, sorg - men ord har også kraft til og forvandlede liv (Guds ord).
Guds ord i din munn virker når det blir koblet med troen i ditt hjerte OG i din munn!
Vi bestemmer i stor grad hvordan våre liv skal bli gjennom hva vi sier. Tal troens ord over din situasjon.
Avslutning:
Mirakler skjer der Guds ord blir bedt, talt og profetert utover en tilsynelatende håpløs situasjon.
Tro på Guds ord er et valg - ikke en følelse. Vi velger og tro hver dag!

 

Et annerledes liv - Del 2/3: Ord som river ned – ord som bygger opp Et annerledes liv - Del 2/3: Ord som river ned – ord som bygger opp

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda