En relevant menighet er alltid overgitt til misjonsoppdraget

av Tormod Røyland

forteller pastor Tormod Røyland i denne talen.
Og Jesus stod fram og talte til dem og sa: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor* ut og gjør alle folkeslag til disipler.. Mat 28:18-20
Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner .. Apg 1;8

Misjon og evangelisering er menighetens hovedoppgave 1 - fordi det er en aktivitet du ikke kan gjøre i himmelen!
Vi kan pris Gud i himmelen - men ikke vinne mennesker.
Definisjon: Misjon - "til jorden ender" - krysse geografiske og kulturelle grenser.
Evangelisasjon - Jerusalem, judea og samaria - innenfor en kultur og et lands grenser. MEN i dag har jordens ender kommet til oss. Det gir nye muligheter og nye utfordringer.

1. EN RELEVANT MENIGHET ER OVERGITT TIL MISJON
A. Maktpåliggende menigheten å realisere Jesu visjon - få evangeliet ut!
- De første kristne satte sitt preg på hele Jerusalem
- Apg 5:28 .. dere har fylt Jerusalem med deres lære

B. Forfølgelse av de kristen sørget for at evangeliet utbredte seg fra Jerusalem:
- Apg 8:1 Samme dag brøt det løs en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, ..ble spredt utover bygdene i Judea og Samaria.
- Apg 17:6 ... Disse som oppvigler hele verden, er også kommet hit!

C. Metoden for evangelisering? De troende så på seg selv som vitner.
- De kristne selvforståelsen var "jeg er et vitne for Jesus".
- Apg 2:32 Peter: Denne Jesus oppreiste Gud, og vi er alle vitner om det.
- Vitner om Jesu oppstandelse
- Apg 3:15 .. ham vi vitner om.

D. De var ikke opptatt av hva salgs gaver og tjenester (senere) den enkelte hadde - men de fungert i den troendes tjeneste.
- Mark 16:17-20 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder... tale med tunger .. syke skal de legge sine hender ... gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet Ordet ved de tegn som fulgte med.

ALTSÅ: Menigheten hadde aldri sin identitet i å være til for seg selv - men alltid på jakt etter å ekspandere.

2. MISJON, BØNN og BIBEL
A. Jesus sa det var menighetens oppgave å be høstens Herre om arbeidere.
- Matt 9:38 Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!
- William Carey (1793 til India) : Har Gud kalt deg til å bli hjemme? Hvis ikke, reis ut!

B. Evangeliet går frem i vår tid:
David Barrett (Misjonsstatikkier) undersøkelser har vist en massiv vekst av pines/karismatiske/bibletroende kristne. Hans tall er
3 million in 1900.
50 million in 1950.
72 million in 1970.
158 million in 1980.
376 million in 1990.
430 million in 1993
Ca 650 million in 2006.
og at ca 1/3 av verdens befolkning regner seg som troende.

C. Det pågår en vekkelse blant mange troende i verden i vår tid om at misjonsoppdraget skal fullføres.
- BØNN: Flere mennesker ber nå for Guds rikes vekst enn noen gang før. Misjonsstatistiker David Barrett, som har forsket på størrelsen av bønnevekkelsen, hevder at omtrent 170 mill kristne er overgitt til dagelig bønn om åndelig oppvåkning og fullførelsen av verdens evangelisasjonen. I tillegg er det 10 millioner bønnegrupper som har samme fokus. Omtrent 20 millioner kristne verden over tror deres primære tjeneste er å be dagelig for vekkelse og fullførelsen av misjonsoppdraget.
- BIBEL: I dag har mer enn 2400 folkegrupper minst én bok i Bibelen tilgjengelig på hjertespråket sitt. I løpet av de siste 100 årene har 1700 språk blitt "bibelspråk" for aller første gang. I tillegg er nye oversettelsesprosjekter i gang i mer enn 1600 språk over hele verden. Likevel, det er fortsatt 2500 folkegrupper som ikke har et eneste vers av Bibelen oversatt til sine språk. Disse språkene snakkes av nesten 300 millioner mennesker (Kilde: Wycklif).

 

En relevant menighet er alltid overgitt til misjonsoppdraget En relevant menighet er alltid overgitt til misjonsoppdraget

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda