En ny begynnelse!

av Arnfinn Clementsen

Johannes 21:1 Siden åpenbarte Jesus seg på ny for disiplene, og
Han åpenbarte seg på denne måten

Fortellingen om Jesus er den mest enstående fortellingen og den største
nyheten som noen gang har blitt fortalt. Historien om hvem Jesus er og hva
han gjorde har gjennom århundreder og påvirket og forandret både historiens
gang og menneskers liv.

1. Det så ut som de mistet alt
Avslutningen på Jesu liv var dramatisk. For hans disipler var de kanskje enda
mer dramatiske enn for ham selv. Alt ble så annerledes enn de hadde tenkt
og trodd. Jesus ble tatt til fange, og han ble dømt til døden som en opprører
og gudsbespotter. Det så ut som de hadde mistet alt.
2. Møtet med den tomme graven
Joh 20:1-18
Maria Magdalena var en tidligere prostituert, hennes liv hadde blitt totalt
forandret da Jesus møtte henne med tilgivelse for syndene, nytt selvbilde og
ny verdighet, og en ny start på livet. Hun ble en annen kvinne.
Maria kommer til graven denne morgenen og finner den tom!

3. Jesus viser seg for dem
Joh 20:19-30
Noen dager senere skjer det utrolige. Jesus viser seg for disiplene når de er
samlet, og han sier til dem: Fred være med dere. De blir glade, men likevel
føltes det hele forvirrende. De slites mellom tro og tvil.

4. Trette og frustrerte med tomme garn
Joh 20: 3- 6
Disiplene reiser tilbake til sine hjem ved Gennesaretsjøen.
Usikker og frustrert går Peter og hans venenr tilbake til sitt gamle yrke,
fiskebåten, og de andre disiplene følger ham. De får ingenting den natten. Alt
virker håpløst.

5. En ny morgen og en ny begynnelse
Joh 21:4-19
Når fiskebåten nærmer seg stranden på morgenkvisten står Jesus der.
Endelig går det opp for dem. Jo, han har virkelig stått opp fra de døde.
Under måltidet på stranden denne morgenen henvender Jesus seg til Peter.
tre ganger med dette inderlige spørsmålet: Elsker du meg? Peter kan bare si:
Jesus, du vet alt om meg. Du kjenner meg ut og inn, på godt og vondt, men
du vet også at jeg har deg kjær.
Denne morgenen får Peter en ny begynnelse. Kærligheten til Jesus fyller
hans liv som et gjensvar på Jesu kjærlighet til ham.
Noen uker senere står Peter fram som en frimodig og kraftfull leder på
pinsedagen i Jerusalem, og folk er forundret over hans tale
Jesus lever! Derfor er det alltid en ny begynnelse!

 

En ny begynnelse! En ny begynnelse!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda