En meter er en meter

av Arnfinn Clementsen

"Av denne grunn takker vi også Gud alltid, for da dere tok imot det Guds ord som dere hørte av oss, så tok dere imot det, ikke som menneskers ord, men som det i sannhet er: Guds ord, det som også er virksomt i dere som tror" - 1Tess 2:13

Innledning: En meter er en meter - verken mer eller mindre
Metron- meter - Det metriske målesystem
Frankrike: Meteren i bronsje i 1795 og i 1889 en prototype i platina og irridium
Hva ville skje hvis en meter ikke lenger var en meter?
Hva med husbygging, idrett  osv...

1.     Bibelen er vår meter
En av de viktigste kristne doktriner: Vi tror at Bibelen er Guds Ord!

 - Bibelen er ingen relekvie: Innholdet er hellig, ikke permene og trykksverten....
BIBELEN: 66 forskjellige skrifter skrevet av 40 forfattere i løpet av 1500 år. Likevel - et overnaturlig stempel av enhet og plan. Det er én bok!
2Tim 3:16-17       16 Hele Skriften er innåndet av Gud....

2Per 1:19              Dess fastere har vi det profetiske ord......i skriften

2.     Bibelen er Guds Ord

Fundamentalistisk/ Konservativt bibelsyn - Liberalt bibelsyn
Bibelens har sitt eget bibelsyn!
* Sadukkerne- liberalteologene
* Fariseerne - fundamentalistene
Ingen av disse hadde Jesus på sin side - fordi begge brukte den feil!
2Kor 3:6                Han som også gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens pakt, men Åndens pakt. For bokstaven slår i hjel,          men Ånden gjør levende.


3. Hovedpersonen er Jesus - og budskapet er evangeliet
Jesus er nøkkelen til Bibelen. Jesu er Ordet!

Martin Luther: "Jesus er Bibelens kjerne og stjerne" - Begynn med Jesus!

Emmausvandrerne i Lukas 24:
Luk 24: 27 utla Han for dem alt det som er skrevet om Ham i alle Skriftene

Luk 24:32  Brant ikke hjertet vårt i oss da Han talte med oss på veien,
              og da Han åpnet skriftene for oss?

NB. Jesus finnes i alle Bibelens bøker

Avslutning: Vi kan stile på Guds Ord

 

 

En meter er en meter En meter er en meter

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda