En inkluderende menighet 2

av Tormod Røyland

INNLEDNING:

Hva vil det si å være en inkluderende menighet - og hva kjennetegner en inkluderende menighet?

1. EN INKLUDERENDE MENIGHET INKLUDERER SOM JESUS.
Jesus inkluderte alle. Uavhengig av kultur og nasjonalitet. Romerske og Samaritanerer
Uavhengig av sosiale lag: Tollere og syndere
Jesus demonstrerte kjærlighet som inkluderte. Fariseerne og skriftlærde ekskluderte med sine lover og bud. Jesus irettesatte dem hardt.


2. HVA GJØR INKLUDERING SOM KULTUR VANSKELIG I EN MENIGHET?
Gale holdninger.
Vi tenker: Hva kan jeg få ut av menigheten og møter. Tenk om du hadde gått inn i et vennskap eller ekteskap med holdningen; "hva kan jeg få ut av dette vennskapet, ekteskapet.."
Vi må tenke: Hva kan jeg være for de andre. Hva kan jeg gi av meg selv.

Tilfredshet.
Vi må passe oss for ikke og bli tilfredse på feil måte.
Paulus sier til menigheten i 1. Kor 4;8: Dere er blitt mette. Dere er så rike.
Rett tilfredshet er: Hvile i Kristus (identitet) - MEN sultne på å se mennesker komme til Kristus og bli frelst og få vokse med ham i sine liv (oppgave).
Feil tilfredshet er: Jeg unnlater av ulike årsaker å tjene og bidra med mine gaver og talenter i Guds rike.

3. HVORDAN BYGGER VI EN INKLUDERENDE MENIGHET?
Forstå hva menighet virkelig er. Den er:

Jesu kropp
- vi er skapt for å være sammen og høre sammen. (Rom 12;5 På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer.)

Guds familie
1.Joh 3;1 Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det!

Et åndelig hjem
- et hjem som mennesker skal finne tilbake til (Jfr: Luk 15: Bortkomne sønnen)

Bygges gjennom engasjement.
Engasjer deg! Hvordan? Trofasthet i møter og samlinger. Det er normalt og møte sin åndelige familie hver søndag. Kom litt tidligere og gå litt senere!

Bygges gjennom initiativ.
Prat og inkluder i samtale. Vis interesse for andre mennesker. Still spørsmål!

Bygges gjennom mennesker som tar et ansvar
Ha en konkret oppgave (Gudstjeneste - tjeneste - livsgruppeleder (smågruppe)). Gud har en tjeneste og oppgave for deg, tilpasset din alder, din livssituasjon og dine omstendigheter, din helse, din naturlige utrustning og dine åndelige gaver". Alle tjenester handler dypest sett om å inkludere mennesker i Guds familie.

Bygges gjennom gjestfrihet!
Rom 12:13 Legg vinn på gjestfrihet! Heb 13:2 Glem ikke gjestfrihet! For ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det.
1Pet 4:9 Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr! Barclay: Hold med glad hjerte åpent hus for alle.
Amplif: Øv dere på gjestfrihet mot hverandre - dere som er av troens barn. Vær gjestfrie, vær en som elsker de fremmede, med broderlig hengivenhet for den ukjente gjest, utlendingen, den fattige, og alle andre som kommer din vei og som er av Kristi legeme. Og ved hver anledning, gjør det ubetinget og uten å klage, men på en slik måte at du representerer Ham

Avslutning
Vi har, og tror på en inkluderende Gud.
Vi har et inkluderende evangelium og et inkluderende budskap.
Gud, vår gode Far i himmelen har inkludert deg, meg, alle mennesker i sitt frelsesverk.
Menigheten skal være inkluderende. Gud gjør ikke forskjell på mennesker. Det skal ikke hans menighet gjøre heller. Vil du ta noen modige og riktige skritt i dag, kanskje du må ut av en komfortsone som gjør at du lever unødvendig isolert? 2013 kan bli et år hvor du inkluderer andre og nye mennesker i ditt liv.

 

En inkluderende menighet 2 En inkluderende menighet 2

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda