En bedre vei

av Jan Inge Espedal

Religion definert som menneskets streben og jag etter å bli godtatt av Gud er en dårlig vei å gå på. Religion kan være direkte farlig, for man kan ikke med menneskelig vilje og kraft å nå frem til Gud. Gud har gitt oss en mye bedre vei gjennom Jesus Kristus.

Jesaja 40.3-5: "Det lyder en røst fra en som roper i ødemarken: Rydd vei for Herren! Gjør hovedveien for vår Gud jevn gjennom ørkenen. Hver dal skal heves, og hvert fjell og haug skal jevnes. De bratte stedene skal bli til en slette, og kupert landskap til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbares, og sammen skal alt kjød se det. For Herrens munn har talt."

Gud har gjennom Jesus laget en rett og god vei, slik at det er lett å komme inn i en relasjon med Gud. I den gamle pakt måtte ypperstepresten ofre bukker og kalver som en soning for folkets synder, men Jesus ble offeret som betalte for all verdens synd en gang for alle.

Johannes 14.6: Jesus sier til ham: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg."

Vi mennesker har det i blodet at vi må gjøre oss fortjent til å motta en belønning. Men Guds frelse gjennom Jesus er så grensesprengende og radikal, og det utelukkende er en gave.

Galaterbrevet 2.16: "Men fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men av tro på Jesus Kristus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. For av lovgjerninger blir intet kjød (menneske) rettferdiggjort."

 

En bedre vei En bedre vei

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda