En attraktiv menighet!

av Jan Inge Espedal

Matt 16, 18 ”Og Jeg sier også til deg at du er Peter, og på denne klippen vil Jeg bygge Min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.”

Jesus sin strategi og plan på jorden i dag, er å bygge sin menighet. Han ønsker å ha lokale menigheter som er superattraktive for mennesker. Det er meget viktig for den lokale menigheten, at man har fokus på å være tidsaktuelle og relevante for alle slags mennesker. Menighet skal være det beste som finnes på jord, og avspeile Guds godhet.

Det meste av det som den lokale menighet ønsker å være må først bli etablert i hver enkelt person. Hvis menigheten ønsker å vokse er det den enkelte som må være inkluderende og gi plass for flere mennesker i sin omgangskrets.

En attraktiv menighet! En attraktiv menighet!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda