Elske mennesker

av Thomas Ims

Paulus levde cirka 2 år i Korint, fra år 51 og utover. Den gangen var Korint verdens 4. største by med 500 000 innbyggere. En by full av økonomisk fremgang, mye kunst og musikk, masse folkeliv – en trendsetter for hele verden. Men baksiden av dette var også en tomhet, en lengsel etter dypere mening – og den gang som nå søkte menneskene dette over alt!

 

Paulus levde cirka 2 år i Korint, fra år 51 og utover. Den gangen var Korint verdens 4. største by med 500 000 innbyggere. En by full av økonomisk fremgang, mye kunst og musikk, masse folkeliv – en trendsetter for hele verden. Men baksiden av dette var også en tomhet, en lengsel etter dypere mening – og den gang som nå søkte menneskene dette over alt! Folket i Korint var kjent for sine utsvevende livsstil og mangefulle moral. Midt i dette levde Paulus, og midt i alt dette levde han på en slik måte at folk tok imot Jesus og fant det de søkte etter! Hva var så Paulus sitt svar til menigheten i Korint, som var fortvilet over samfunnet de levde i og gjerne ville prege samfunnet positivt? Jo, i 1. Korinter 13 gjør Paulus det klart hva de skulle gi menneskene rundt seg, hva som var løsningen på problemet: Kjærlighet! Se enkeltpersoner og elsk dem betingelsesløst! Bruk dine gaver og talenter, åndelige og praktiske, til å løse folks problemer og vise dem Guds betingelsesløse og kravfrie kjærlighet i praksis! Elsk mennesker slik Gud elsker deg!

Elske mennesker Elske mennesker

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda