ET ANNERLEDES LIV (3/3) - TAKKNEMLIGHET

av Tormod Røyland

Noe av det vi ønsker og lære barna våre fra de er små, er takknemlighet. Å takke regnes for god folkeskikk. Det er viktig for oss og uttrykke takknemlighet.
Men mer enn det: Takknemlighet fokuserer på det man faktisk har og glede seg over – og hjelper oss til og fokusere mindre på det man ikke.
Det ligger nært til vår menneskelige natur og fokusere på det vi ikke har, det man ikke er og det som skulle vært annerledes.
- ”Hadde bare..”.
Men takknemlighet flytter oppmerksomheten bort fra problemer og bekymring og skaper glede i hjertet. Efeserb 5;4 formaner oss til og dreie fokus fra negative ting til heller og si takkebønner.
Vi hadde alle hatt et bedre liv, et bedre ekteskap, sterkere og sunnere vennskap hvis vi fokuserte mer på hva vi setter pris på hos andre enn hva vi har og utsette på noen! Takknemlighet er stikkordet!
Kol 3;15 .. vær takknemlige!


1. TAKKNEMLIGHET LØNNER SEG
1) Takknemlighet bør være en grunnholdning i våre liv.
- Takknemlige mennesker er gladere mennesker.
- Ordsp 15; 13: Et lykkelig hjerte gir et lyst ansikt,
- Ordsp 17;22: Glede i hjertet gir god helse, mismot tærer på marg og ben.

2) Takk til Gud
- Bibelen oppfordrer mye til og å takke Gud! "De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene", Sal 107:8

3) Takknemlighet for hverandre
- I menigheten: 2Ts 2:13 Men vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, dere som er elsket av Herren, ...
- For alle mennesker: 1. Tim 2;1 Og nå formaner jeg dere framfor alt å bære fram bønner og påkallelse, forbønner og takk for alle mennesker.


2. TAKKNEMLIGHET HELLIGER GUDS GAVER I DITT LIV
1) Israel klaget på Gud og på hans evne til og sørge for dem.
- Klagen flyttet fokuset bort fra at Israel var blitt utfridd fra fangenskapet i Egypt.
- Klagen hold dem i ørkenen i 40 år istedenfor ca 3 uker.

2) Takknemlighet helliger Guds gaver i livet - 1. Kor 10;30 Hvis jeg spiser dette med takk, hvorfor skal jeg da bli klandret for det jeg spiser? Jeg gjør det jo med takk til Gud.

3) Takknemlighet bevarer oss mot unødvendig bekymring, mangler og urett.
- Takk til Gud et et uttrykk for tro på Gud - og hans evne til og forsørge oss!


3. HVORDAN KAN VI TAKKE GUD?

1) Ved takkebønn.
2) ved å gi
3) Gjennom lovsang

Takknemmelighet er en holdning som bringer glede og velsignelse til ditt liv!

 

ET ANNERLEDES LIV (3/3) - TAKKNEMLIGHET ET ANNERLEDES LIV (3/3) - TAKKNEMLIGHET

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda