Du kan ikke forandre hele verden, men du kan forandre hele verden for et menneske.

av Carl-Gustaf Severin

Lukas 15:1-7 Alle tollere og syndere holdt seg nær Jesus for å høre Ham.

Carl Gustaf Severin holdt en inspirerende og engasjerende tale om hvordan vi kan bety noe for andre, gjøre en forandring i andre menneskers liv, og vinne ett menneske for himmelen.

Severin ga eksempler fra Jesu liv, hvordan det sterkeste ofte var hans møter med enkeltmennesker som Nikodemus, Sakkeus, Bartimeus, Natanael og kvinnen ved brønnen.

Vi er ofte så opptatt av de mange, av skarene, men la oss heller tenke på den ene og gjøre noe godt for mennesker i hverdagen, sa Severin.
Han fortalte flere engasjerende historier om hvordan det å føre ett menenske til tro på Gud får enormne ringvirkninger.
Hold opp med å tenke at du skal forandre hele verden. Vær i stedet åpen for de anledninger som byr seg til å bety noe for andre hver eneste dag, sa Carl Gustaf Severin i denne talen som var full av humor og engasjement.

 

Du kan ikke forandre hele verden, men du kan forandre hele verden for et menneske. Du kan ikke forandre hele verden, men du kan forandre hele verden for et menneske.

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda