Du er i senter for Guds plan

av Rune Edvardsen

Slik som Du har utsendt Meg til verden, har også Jeg utsendt dem til verden.
For deres skyld helliger Jeg Meg, for at også de skal være helliget i sannheten.
 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til å tro
 på Meg ved deres ord.

 Jeg ber at de alle må være ett, slik som Du, Far, er i Meg og Jeg i Deg, at også de må være ett i Oss, for at verden skal tro at Du har utsendt Meg"
(Joh 17:18-21)

Rune Edvardsen talte om betydningen av å stå sammen,
og tro på det Gud har gitt oss.
Du er spesiell for Gud. Tro på det Gud har gitt deg. Gud tror på oss og vil bruke oss.
Ikke vær beskjeden på dette området!

Du og jeg er utsendt til denne verden.
Vær frimodig, be for syke. La Gud bruke deg.
Rune fortalte om sitt eget kall, hvordan Gud talte til ham og åpnet dører for ting han aldri hadde drømt om å gjøre.
Han delte ferske opplevelser fra India og Kongo.

I avslutningen talte Rune om å bryte med frykten.
Frykt er en følelse som vil hindre oss, men hvis vi våger å gå åpner det seg muligheter, avsluttet lederen for Sarons Dal.

 

Du er i senter for Guds plan Du er i senter for Guds plan

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda