Drømmer og visjoner

av Moses Choudary

Ordsp 29:18 Uten åpenbaring kaster folket fra seg alle hemninger

I den engelske bibeloversettelsen King James står det: ”Uten visjon går folket til grunne!”

Pastor Moses Choudary fra India fortalte om hvordan han som en liten hundu-gutt drømte om å reise verden rundt.
Senere når Jesu kom inn i hans liv ble dette til en visjon og et kall for hans liv, å reise verden rundt å forkynne om Jesus..

Ordsp 29:18 Uten åpenbaring kaster folket fra seg alle hemninger

I den engelske bibeloversettelsen King James står det: ”Uten visjon går folket til grunne!”

Pastor Moses Choudary fra India fortalte om hvordan han som en liten hundu-gutt drømte om å reise verden rundt.
Senere når Jesu kom inn i hans liv ble dette til en visjon og et kall for hans liv, å reise verden rundt å forkynne om Jesus..

Med mange eksempler og forellinger fra eget liv talte pastoren på en praktisk måte om drømmer og visjoner, og om mål og hensikt for livet.

VI behøver alle å ha en visjon for livet. En visjon er noe Gud viser og åpenbarer for oss.
Som menighet må vi stå sammen i en visjon som er større enn oss selv, Hvis ikke blir det divisjon i stedet for visjon.

Han oppfordret også den enkelte til å gjenkalle drømmer fra barneårene, og la Guds Ånd bekrefte hva som er virkelige visjoner for våre liv.
Gud vil at vi skal leve i målet og hensikten for våre liv.

Drømmer og visjoner Drømmer og visjoner

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda