Drømmen om Mount Everest

av Arnfinn Clementsen

Vi har alle drømmer for våre liv; å innta vårt "Mount Everest"
Disse drømmene gir håp og tro, og hjelper oss gjennom livet!

 

Drømmen om Mount Everest - The dream of Mount Everest

Historien om Tenzing Norgay, Nepal (1914-1986) og Edmund Hillary, New Zealand (1919-2008), som nådde toppen av Mt. Everest 29.mai 1953,

Da disse to berømte fjellklatrere ble enige om legge tilside egne ambisjoner og samarbeide, ble det suksess!
En stor felles drøm, gjensidig avhengighet og utholdenhet ga seier!

Efes 3:18-21     

 

1.     Bevar drømmen  - Keep the dream

Vi har alle drømmer for våre liv; å innta vårt "Mount Everest"..
Behold drømmen gjennom gode og vonde dager. Drømmene skal ikke ta oss bort fra virkeligheten, men de skal hjelpe oss gjennom livet - i gode og vonde dager! Vi opplever oppturer og nedturer, og noen ganger knuste drømmer. Men fra den knuste krukken stiger det opp en aroma av nye drømmer, håp og tro. Når man blir eldre er det lett å slutte å drømme, livets erfaringer setter sitt preg, men Bibelen sier at "de gamle skal ha drømmer".

Apg 12:17  -  Fill 3:12-14 


2. Bare sammen kan vi oppnå resultater
    - Only together we can achieve results

En når ikke toppen av Mt. Everest ved å styrte av sted på egenhånd,
eller ved å konkurrere med de andre.

Oppdraget er for stort for én alene. Når utfordringene øker, øker behovet for samarbeid/ teamwork!
NB. En menighet er et folk som står sammen fordi Gud har ført dem sammen!

Jeg er glad for å tilhøre en kirke som har en visjon som er større enn meg selv;

"å forkynne Guds Ord i Den Hellige Ånds kraft slik at mennesker blir forvandlet og kommer inn I Guds plan med sine liv."
Vi fortsetter å drømme sammen om menneskers frelse, menighetens vekst og et forandret land.
Apgj 2:14 - Apg 4:32    


3. Skritt for skritt når vi målet  - Step by step we reach the goal

De inntok ikke Mount Everest på én dag. Det tar tid å bygge noe bestående.
Vi må beholde drømmen, stå sammen, og bygge dag for dag.
Ingenting bygges på én dag - bare dag for dag!

----------------------

 

- Samtal om betydningen av de tre punktene i ukens tale

 

 

Drømmen om Mount Everest Drømmen om Mount Everest

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda