Drevet av kjærlighet

av Jan Inge Espedal

"Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud."
Filipperbrevet 1, 9 - 11

 

 ---------------------------------------------------------------------------

For English - please copy the study in "Google Translate"
-----------------------------------------------------------------------------

 

Vi mennesker blir drevet av forskjellige drivkrefter. Det kan være ganske mange ulike følelser, overbevisninger, begjær og ønsker som driver oss til å leve slik vi gjør.

 

Vi kan også bli drevet av; frykt, bitterhet, grådighet, lengsel etter en rettferdig verden, kjærlighet osv.

1.    Kjærlighetens DNA (hvem Gud er)

1. Johannes 4, 7 - 10

 7 Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud

8 Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.

9 Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle leve ved ham.

10 Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

Gud ER kjærlighet, Han gir ikke bare kjærlighet. 

 

Kjærligheten kom til syne gjennom at Gud sendte Jesus til soning for våre synder. Alt det Gud gjør er dypest sett ut fra kjærlighet.

 

2.    Jesu eksempel

Matteus 26, 36 - 46

36 Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem: «Sett dere her mens jeg går dit bort og ber.» 37 Han tok med seg Peter og de to Sebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. 38 Da sa han til dem: «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg!» 39 Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba: «Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» 40 Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter: «Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time? 41 Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak.» 42 Igjen, for andre gang, gikk han bort og ba: «Min Far! Om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje.» 43 Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. 44 Nå forlot han dem og gikk på ny bort og ba den samme bønnen for tredje gang. 45 Så kom han tilbake til disiplene og sa: «Dere sover og hviler fremdeles? Nå er stunden kommet da Menneskesønnen skal overgis i synderhender. 46 Stå opp, la oss gå! Han som forråder meg, er nær.»

Kjærlighetens drivkraft overstyrer dødsangsten og en umenneskelig frykt.

Jesu overgivelse til Hans Fars vilje og kjærligheten til deg og meg, gjør at Han utholdt smerten.  

 

3.    Kjærlighetens vei vs Egoismens vei

 

For de fleste mennesker er kanskje ikke den største motsatsen til kjærlighet - hat - men heller egoisme og selvopptatthet. «Hva tjener jeg på det? Hvordan har jeg det?» er viktigere enn hvordan andre har det.

 

Egoismen lokker så lenge vi lever her på jorden. Hvis ikke vi aktivt overstyrer egoismens dragning, vil vi være tjenere av egoismens utømmelige tomhet.

 

Johannes 10, 10

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg (Jesus) er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

a)      Resultatet av de ulike veiene

-          Egoismens vei fører til tomhet, man blir ikke rik men fattig

-          Kjærlighetens vei fører til mening og glede, man blir ikke fattig men rik
 

b)      Hvordan velger man kjærlighetens vei?

-          Man inviterer Han som ER kjærlighet inn i livet; Jesus Kristus

-          Man velger kjærlighetens vei, en gang, og hver dag!

Lukas 9, 23 - 25

23 Så sa han til alle: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.

24 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det.

25 Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne?

c)         Hvordan bevares man på kjærlighetens vei?

Sjekkliste:

1.      Tror du på Jesus?                                       JA                   NEI

2.      Ber du daglig til Jesus?                               JA                   NEI

3.      Leser du jevnlig i Bibelen?                         JA                   NEI

4.      Er du aktiv i en lokal menighet?                JA                   NEI

For å bevares på kjærlighetens vei er vi nødt til å være i kontakt med kjærlighetens kilde - Jesus Kristus.

Djevelen ønsker å få oss over i sløvhet, stolthet og at hovedfokuset blir på oss selv. 

----------------------------------------------------------

TIL SAMTALE I LIVSGRUPPENE

-------------------------------------------------------------

Kan du gi konkrete eksempler på gjerninger som er drevet av kjærlighet?

 

Hvordan kan du daglig overstyre egoismen og heller være drevet av kjærlighet?

 

Egoismens vei fører til tomhet, man blir ikke rik men fattig. Kjærlighetens vei fører til mening og glede, man blir ikke fattig men rik. Drøft disse påstandene!  

 

 

Drevet av kjærlighet Drevet av kjærlighet

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda