Ditt beste år

av Arnfinn Clementsen

5 gode grunner til at 2011 kan bli det beste året i ditt liv:

1. Du er elsket og akseptert av Gud
1.Joh 4:19 Vi elsker Ham fordi Han har elsket oss først.
Gud er en god Far som elsker deg – og aksepterer deg slik
du er med de valg du tar!
Det er ingen krav i Guds kjærlighet til deg!

2.
Guds nåde er ny hver morgen
Klag 3:22 23 Det er Herrens miskunn som er grunnen til at
det ikke er ute med oss, for det er ikke slutt på Hans
barmhjertighet. Den er ny hver morgen. Stor er Din
trofasthet
Nåde til liv og tjeneste - nåde til kraft og styrke - nåde til
tilgivelse og gjenopprettelse - nåde til framgang og seier
2.Tim 2:11-13 Hvis vi er troløse, forblir Han trofast
Salme 23:6 Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg
alle mitt livs dager

3.
Jesus er med deg hver eneste dag
Matt 28:20 Og se, Jeg er med dere alle dager inntil denne
tidsalders ende
Matt 6:34 vær derfor ikke bekymret for dagen i morgen!
For dagen i morgen skal bekymre seg for det som hører
den til

4.
Alle ting tjener til det gode for den som elsker Gud
Rom 8:28 Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for
dem
som elsker Gud, for dem som er kalt etter Hans
rådslutning
Salme 23:4 Ja, selv om jeg må vandre gjennom
dødsskyggens
dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du
er med meg!

5.
Gud forbereder gode ting og nye for deg hver dag
Efes 2:8-10 10 For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til
gode
gjerninger, som Gud har gjort ferdig på forhånd, for at vi
skulle vandre i dem
Gud arbeider med noe som er spesielt for deg - hver eneste
dag

Avslutning: Guds program for 2011 er hva Jesus har gjort!

 

Ditt beste år Ditt beste år

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda