Dette er kirken vår

av Tormod Røyland

"Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv" 2. kor 4.7

DETTE ER KIRKEN VÅR!

Bibelstudie fra talen 23. mars -14

------------------------------------------------------------------------------------

For English - please copy the study in "Google Translate"

-------------------------------------------------------------------------------------   

2. Kor 4; 1 - 7 For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. 7 Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv.

Paulus sammenlikner kristenlivet og menigheten med en krukke av leire. Leirkrukken var skjør, og kunne lett få skår, hakk og sprekker. I teksten er det leirkrukkens funksjon som beholder som er hovedtanken. Krukken er ikke det som skal tiltrekke seg oppmerksomheten, men innholdet. Skatten i leirkrukken er evangeliet, og lyset som stråler frem er Guds herlighet i Jesu Kristis ansikt. Gud har latt denne store åpenbaring og sin veldige kraft bo i skrøpelige leirkar.

1) KARISMAKIRKENS VISJON OG HENSIKT

Karismakirken har en klar og tydelig visjon om hvordan vi vil lyset fra evangeliet skal bli synlig gjennom menigheten vår: Karismakirkens visjon og hensikt er:

  • å forkynne Guds Ord i Den Hellige Ånds kraft, slik at mennesker blir forvandlet og kommer inn i Guds plan med sine liv å være et kraftsenter for åndelig fornyelse, nasjonal vekkelse og misjon

2) HVEM BÆRER VISJONEN?

LEIRKRUKKENE! Menigheten! Karismakirken er som en leirkrukke; ikke fullkommen, men vi er mennesker, kalt av Guds nåde og vi er underveis. «Leirkartjenesten» har vi fått på grunn av Guds nåde og barmhjertighet.

3) GUDS PLAN PÅ TRE GRUNNLEGGENDE NIVÅER:

a) JESUS - FRELSE! Guds grunnleggende plan for våre liv er å følge Jesus. Jesus sa: «Følg meg» (Matt 4;18). Karismakirkens visjon er å føre mennesker inn i Guds plan for deres liv slik at de kan få fred med Gud i en god samvittighet! (Kristus formaner ved oss; la dere forlike..2.Kor 5;20)

b) Menigheten (Matt 16;18)

c) Tjene Gud gjennom menigheten og der du er i hverdagen og til jordens ender (Matt 28;18). d) Hva trenger du for å leve i Guds plan med ditt liv? Et villig hjerte!

Til samtale:

1) Hvorfor bruker Paulus bilde av menigheten som et leirkar?

2) Hvordan kan menighetens visjon utfordre deg i ditt liv personlig?

3) Hvorfor er et villig hjerte viktig for Gud?

Dette er kirken vår Dette er kirken vår

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda