Dette er dagen for gode nyheter

av Arnfinn Clementsen

2 Kongebok 7:1-9

Innledning:
Historien om de fire spedalske menn som brøt beleiringen
av Samarina. Og situasjonen i byen ble forandret i løpet av 24 timer!

1. Et ord fra Gud har makt til å forandre
2Kong 7:1-2
Hør Herrens Ord: Så sier Herren!
Luk 1:36-37
37 For ingenting er umulig for Gud
Guds Ord er levende og kraftig - det skaper og utfører store ting!

2. Gud ønsker å virke gjennom deg
2Kong 7:3-5
Hvorfor skal vi sitte her til vi dør?
- Våge å tenke nye tanker midt i det umulige
- Bestemme seg for å gå midt i det umulige
Matt 16:25
For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den
som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.
- De begynte å gå - og da skjedde underet

3. Gud går foran den som går
- Gud gikk foran dem - Når de kom fram hadde Gud allerede vært der
2Kong 7:5-8
For Herren hadde
- Fiende hadde flyktet - Bordet var dekket til måltid - Sølv og gull og overflod
Gud hadde forberedt alt de hadde behov for- Det ble som Gud hadde sagt!
2Kong 7:9 Dette er dagen for gode nyheter. Kom la oss gå og fortelle det...

Avslutning: Jesus har gått foran oss til fiendens leir
Jesus gikk til korset for oss og han seiret over synd, sykdom,
forbannelse og død!
Koll 2:14-15 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med
lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset.
Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til
spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.

Det finnes et dekket bord - et nådebord!
Det er ikke du som skal gjøre det - prestere noe - eller fortjene det
- det er gjort!
Det finnes en kamp i livet, men det er ikke du som skal seire eller kjempe i din
egen kraft - det vonde er beseiret - gjort er gjort!
Du er velkommen til å ta imot det Jesus har gjort - og du skal leve!

 

Dette er dagen for gode nyheter Dette er dagen for gode nyheter

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda