Det viktigste målet

av Julius Mba

Alt er viktig, men hva er det viktigste? Gud har en fantastisk plan for oss, Han vil oss det aller beste!

Lukas 10:38-42

Noen ganger er jeg forundret over alt som Jesus ikke gjorde når Han var på jorden. Hans tjeneste som Guds sønn varte bare I tre år, og på de tre årene var fokuset for Hans virke veldig smalt. Han er tross alt Gud den allmektige, hvorfor utvidet Han ikke sitt virkeområde? 

Selv om Jesus hadde mulighet og evne til å møte de mange menneskelige behovene rundt Ham, begrenset Hans seg selv til et veldig smalt spor; Han var fokusert på den primære oppgaven; Å søke etter og frelse de bortkomne, å forsone oss med Faderen, og vinne sjeler for Himmelriket. Matteus 15:24 Alt Han gjorde pekte mot den ene viktige oppgaven.

Dersom alle 12 apostlene og noen av kvinnene som støttet Jesu tjeneste var sammen med Ham da de besøkte Marta, hadde hun virkelig en stor oppgave om hun skulle tilberede ett imponerende måltid for dem. Det er ikke så rart at hun ble litt stresset. Jesus korrigerte henne, Han sa ikke at hun tok feil, Han sa bare at Maria valgte den beste delen. Hebreerne 12:6 sier at når vi blir irettesatt av Herren, er det ett tegn på Hans kjærlighet for oss.

Tjeneste er en god ting, men det å sitte ved Jesu føtter er det beste. Vi er advart mot å bli distrahert fra livets bekymringer. Martas tjeneste var en distraksjon fordi hun ville lage i stand ett flott måltid, i stedet for å sitte ned og lytte. I alle våre gjøremål i livet må vi huske det som er aller viktigst. Jesus forteller Marta at det er bare en ting som er nødvendig i livet. Og ut i fra dette skriftstedet virker det som Maria hadde funnet ut hva det er. Hun hadde sin oppmerksomhet på Jesus.

Hvordan holder vi på fokuset?

1.     Prioriter

Alt er viktig, men hva er det viktigste? Gud har en fantastisk plan for oss, Han vil oss det aller beste. Joh. 1-2.
Våre sjeler er det mest verdifulle I verden. Når Jesus instruerer disiplene om hvordan de skal prioritere sa Han; "Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel?" Matt 16.26. Siden våre sjeler er så verdifulle, er det viktig å nære den på samme måte som Maria.
Det er himmelen som er vårt primære mål, og det er der vi bør samle våre skatter. Matt. 6:20

 

2.     Hold fokus, ikke bli distrahert.

Vi lever i en travel verden som tilbyr en uendelig og uavbrutt strøm av underholdning og distraksjon som kan komme i veien for vår tro. Når vi blir distrahert fra vår tro, mister fokus på Gud. 

Tenk på troen din som en kjøretur. Hvem vil være passasjer hos en distrahert sjåfør? Alt mulig kan skje, du går glipp av viktige avkjørsler, du kan kjøre av veien, du kjører kanskje feil vei. Slik er det også med vår tro. Distraksjon kan komme i mange former. Som mennesker er vi ofte selv fokuserte, og det er lett å gå seg vill i våre egne problemer slik at vi mister fokus.

Våre travle planer er utallige, skole, jobb, familie, - de er alle viktige deler av vårt liv, men vi må også være forsiktig og holde balansen slik at vi ikke lar oss distrahere fra vår tro.

Til og med når vi tjener i kirken kan vi bli distrahert, som Marta. Når vi tjenestegjør i kirken med en praktisk oppgave, så glem ikke at du gjør det for Herren!

Ja, Jesus helbredet syke, Han reiste mennesker opp fra de døde, og Han gav mat til de sultne, men Han lot det ikke distrahere Ham fra hovedfokuset.

 

3.     Ha tro

Hebreerene 10.23 La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er trofast. 

I disse dager hvor det er så mange forskjellige syn på nesten alle aspekter ved livet, oppmuntrer jeg deg til å bevare troen. Det er så mange meninger om rett og galt, så mange som kjemper for sin mening, og så mange "meningsveiledere". Alt dette gjør vår vakre verden til ett veldig spennende sted.

Men uavhengig av hvordan samfunnet ser på oss, og hvilken vei vinden blåser, på tross av hvilke utfordringer livet har å by på, så kan vi holde fast på vår vårt mål og hovedfokus gjennom vår tro. Denne troen står fast ved Jesu Kristi kors, og trenger ingen forsvarer eller advokat, fordi 1 Joh. 2:1 sier at Han er vår advokat.

 

Spørsmål:

1. Hva var Guds hovedårsak og mål med å sende Jesus til verden? Hvordan kan vi som kristne sørge for at vi holder fokus?

2. Hva er noen av faktorene som kan hindre oss fra å holde oss til målet?

 

 

Det viktigste målet Det viktigste målet

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda