Det som gir vekst

av Arnfinn Clementsen

 

 

"Det som gir vekst"
1 Kor 3:6-11 For ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.
1. Grunnvollen er Jesus og det som Han har gjort.
2. Det Gud gjør er av nåde - og bare av nåde
3. Gud handler gjennom bønn
4. Vi er er avhengige av Den Hellige Ånd
5. Vi må planlegge og organisere for vekst

Det som gir vekst Det som gir vekst

Tilbake til talereferater

 

 

Den samme Jesus

av Arnfinn Clementsen

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid”
”Jesus Christ is the same yesterday, today and forever”
Hebr 13:8

NB! Podcast ikke tilgjengelig fra vanlig "kanal" - men trykk på lenken under, og du kan høre den likevel!

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda