Det som gir vekst

av Arnfinn Clementsen

 

 

"Det som gir vekst"
1 Kor 3:6-11 For ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.
1. Grunnvollen er Jesus og det som Han har gjort.
2. Det Gud gjør er av nåde - og bare av nåde
3. Gud handler gjennom bønn
4. Vi er er avhengige av Den Hellige Ånd
5. Vi må planlegge og organisere for vekst

Det som gir vekst Det som gir vekst

Tilbake til talereferater

 

 

Fokus på forfulgte kristne i Pakistan

av Sajid Christoffer Paul

Hør budskapet fra gudstjenesten på søndag her!

Les mer..

Fokus på forfulgte kristne i Pakistan Fokus på forfulgte kristne i Pakistan