Det sentrale

av Arnfinn Clementsen

 

"Det sentrale"
Det Gud gjør i dag er å føre oss tilbake til kjernen- det sentrale.
1. Tilbake til Jesus. Vi strever for å få Gud til å gjøre noe, i stedet for å tro på det Han har gjort (Koll 2:13-15). Jesus har gjort alt - evangeliet er vårt budskap!
2. Den Hellige Ånd peker alltid på Jesus. Joh 16:14:"Han skal herliggjøre Meg.."
3. Ikke la deg distrahere. Djevelens strategi er å distrahere oss og ta vårt blikk bort fra det sentrale (Koll 2:16-20). Det kan være religion, mystisisme eller filosofi (menneskelig visdom). Det gjelder å holde fokus på det sentrale!

Det sentrale Det sentrale

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda