Det mest verdifulle av alt - mennesket

av Jan Inge Espedal

Som mennesket har man en verdi som ikke kan sammenlignes med noe annet av alt det Gud
har skapt. Mennesket er i særklasse.

Samle 139, 13 - 17
For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så
underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for
deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så meg da jeg var et
foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet. Dine
tanker, Gud, er dyrebare for meg,

Gud retter oppmerksomheten mot mennesker allerede når de er i mors mage. Han gleder seg
over hvert et nytt menneske som blir til, og har på forhånd en god plan for hver enkelt sitt liv.

Hva skjer hvis man ned-rangerer menneskets verdi?

Vi har et tragisk eksempel med konsentrasjonsleirene under 2. verdenskrig.
Enkelte «kategorier» av mennesket ble sett på som dyr, og dermed systematisk drept.

Det er meget viktig at menneskets verdi aldri rokkes. Guds oppmerksomhet er rettet mot
mennesker fra unnfangelse til grav, og verdien til et menneske kan ikke endres.

1. Mosebok 1, 27-28
Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte
han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg
den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over
alle dyr som det kryr av på jorden.»

Bekjennelse:

Jeg er et underverk, skapt av Gud.

Jeg er helt unik, og uendelig mye verdt

Min høye verdi kan ikke forandres, den er konstant

--------------------

Mine medmennesker er et underverk, skapt av Gud.

Mine medmennesker er helt unike og de er uendelig mye verdt

Mine medmenneskers høye verdi kan ikke forandres, den er konstant

 

Det mest verdifulle av alt - mennesket Det mest verdifulle av alt - mennesket

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda