Det handler om mennesker

av Arnfinn Clementsen

Jeg er blitt alle ting for alle mennesker, så jeg i alle fall kan frelse noen.
Dette gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg kan få del i det sammen med dere. (1Kor 9:19-23)

Innledning: Det handler om mennesker
"Kirke som Jesus" - Jesu store kjærlighet og lidenskap er mennesker
Joh 3:16 For så høyt har Gud elsker verden at han ga sin sønn
2Kor 5:14 For Kristi kjærlighet tvinger oss

1. Jeg er en tjener for alle
1Kor 9:19 selv om jeg er fri ovenfor alle, har jeg gjort meg selv til en tjener
Gjort meg selv til en tjener - mitt eget valg
Fri i Kristus - kjærlighet til og ansvar for min neste
Jesus kom for å tjene og gi sitt liv
Mark 10:45 Menneskesønnen kom ikke for å bli tjent, men for å tjene
Tjene mennesker - tjene byen

2. Jeg er fleksibel
1Kor 9:20-22 22 jeg er blitt alle ting for alle mennesker
Ikke kompromiss - ikke lovløs innfor Gud
Rom 12: 2 Bli ikke dannet lik denne verden, men bli fornyet
Kjærlighetens lov som gjør at jeg er fleksibel
Rom 13:8-10 10 kjærligheten er altså lovens oppfyllelse
Rom 14: 1-12 7 For ingen av oss lever for oss selv
NB. Paulus i Aten - på Areopagos (Apg 17)

3. Jeg strekker meg langt
Jeg er villig til å gjøre hva som helst !
Jeg er villig til å gi avkall på egen comfort
1Kor 9:23 Dette gjør (alt gjør jeg) jeg for evangeliets skyld, så jeg kan
få del i det sammen med dere.

Avslutning: Alt for menneskers frelse
1Kor 9:24-27 "fokusert og motivert"

 

Det handler om mennesker Det handler om mennesker

Tilbake til talereferater

 

 

Himmelen til jorden

av Rune Borgsø

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda