Det handler om mennesker

av Arnfinn Clementsen

Jeg er blitt alle ting for alle mennesker, så jeg i alle fall kan frelse noen.
Dette gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg kan få del i det sammen med dere. (1Kor 9:19-23)

Innledning: Det handler om mennesker
"Kirke som Jesus" - Jesu store kjærlighet og lidenskap er mennesker
Joh 3:16 For så høyt har Gud elsker verden at han ga sin sønn
2Kor 5:14 For Kristi kjærlighet tvinger oss

1. Jeg er en tjener for alle
1Kor 9:19 selv om jeg er fri ovenfor alle, har jeg gjort meg selv til en tjener
Gjort meg selv til en tjener - mitt eget valg
Fri i Kristus - kjærlighet til og ansvar for min neste
Jesus kom for å tjene og gi sitt liv
Mark 10:45 Menneskesønnen kom ikke for å bli tjent, men for å tjene
Tjene mennesker - tjene byen

2. Jeg er fleksibel
1Kor 9:20-22 22 jeg er blitt alle ting for alle mennesker
Ikke kompromiss - ikke lovløs innfor Gud
Rom 12: 2 Bli ikke dannet lik denne verden, men bli fornyet
Kjærlighetens lov som gjør at jeg er fleksibel
Rom 13:8-10 10 kjærligheten er altså lovens oppfyllelse
Rom 14: 1-12 7 For ingen av oss lever for oss selv
NB. Paulus i Aten - på Areopagos (Apg 17)

3. Jeg strekker meg langt
Jeg er villig til å gjøre hva som helst !
Jeg er villig til å gi avkall på egen comfort
1Kor 9:23 Dette gjør (alt gjør jeg) jeg for evangeliets skyld, så jeg kan
få del i det sammen med dere.

Avslutning: Alt for menneskers frelse
1Kor 9:24-27 "fokusert og motivert"

 

Det handler om mennesker Det handler om mennesker

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda