Det gode liv

av Jan Inge Espedal

 

Det gode liv!
Romerbrevet 12.9: ”Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje”
Guds vilje er god, velbehagelig og fullkommen! Det betyr at det beste vi mennesker kan gjøre er å leve i Guds plan med våre liv. Gud er god, og han ønsker at vi mennesker skal ha det godt på alle vis!
Ingredienser for et godt liv er blant annet: 1. Gjøre noe du trives med. 2. Fokusere på andre mennesker. 3. Være med i en menighet. 4. Ha en relasjon med Jesus.

Det gode liv Det gode liv

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda