Det enkle men eksplosive evangeliet!

av Jan Inge Espedal

4 Mos 21, 4-9
Israelsfolket ble angrepet av giftslanger i ørkenen, men Gud sa til Moses at han skulle lage en kobberslange og henge den opp på en stang, hver den som var blitt bitt av giftslangene og som så bort på kobberslangen skulle bli helbredet. Ved et blikk på kobberslangen stanset giften i legemet og den slangebitte var frelst.

 

Det enkle men eksplosive evangeliet!

4 Mos 21, 4-9
Israelsfolket ble angrepet av giftslanger i ørkenen, men Gud sa til Moses at han skulle lage en kobberslange og henge den opp på en stang, hver den som var blitt bitt av giftslangene og som så bort på kobberslangen skulle bli helbredet. Ved et blikk på kobberslangen stanset giften i legemet og den slangebitte var frelst.

Denne historien er også et bilde på Jesu frelsesverk. Troens blikk på Jesus stanser syndens dødelige gift i mennesker. Ved å tro på Jesus blir man frelst.

Joh 3, 14-15: På samme måten som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal også Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Det er så viktig å ha fokus på det enkle men eksplosive evangeliet. Evangeliet er Guds kraft til frelse, og det har ikke mistet sin kraft.

Det enkle men eksplosive evangeliet! Det enkle men eksplosive evangeliet!

Tilbake til talereferater

 

 

Den samme Jesus

av Arnfinn Clementsen

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid”
”Jesus Christ is the same yesterday, today and forever”
Hebr 13:8

NB! Podcast ikke tilgjengelig fra vanlig "kanal" - men trykk på lenken under, og du kan høre den likevel!

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda