Der du er Del 2

av Tormod Røyland

På et eller annet tidspunkt i livet vil de fleste spørre seg: Hva er meningen og hensikten med livet mitt?!
Bli med pastor Tormod når han i denne talen minner om hvordan du kan oppdage – eller gjenoppdage hensikten med ditt liv, og se en mening med at ”der du er”, har Gud en perfekt hensikt for ditt liv.
I denne miniserien 2/2, ”Der du er”, holder vi oss fortsatt i Matteus kapittel 5 og i Jesu tale som vi ofte kaller Bergprekenen: Jesus står foran disiplene sine og sier: Dere er verdens lys!

INNLEDNING

For det første: Som kristne med en tro på en levende Gud, har vi som troende funnet en grunnleggende mening med livet i det faktum at Gud er sentrum i universet - verdens sentrum er ikke jeg og mitt - men Gud, og Gud som skaper av universet, er sentrum.
For det andre: Bibelen forteller også at det enkelte mennesker er villet av Gud, vår eksistens i denne verden, ikke er en tilfeldighet.
Gud var til stede, og skaperen da vi ble unnfanget i mors liv: For det er Du som hadde mine nyrer i eie. Du vevde meg sammen i min mors liv. Sal 139:13

I PÅ LETING ETTER HENSIKT MED LIVET

Hva er meningen, hva er hensikten med livet mitt?
Ofte kan de spørsmålene melde seg, spesielt når man har "slått seg til ro". Denne hverdagsfasen av livet kan for mange stå i sterk kontrast til barn- og ungdomsårene som du har bak deg.
Bak deg har du, det som jeg vil kalle MOMENTUM ÅRENE,
Barneårene var fulle av opplevelser og nye erfaringer.
Særlig ungdomsårene - du forhold deg til nye ting hele tiden.
Til den neste generasjonen: De årene dere er i, er så utrolig viktige for de neste 50-60 årene av deres liv.
Ikke vent med å spørre: Jesus; hva er din plan, hva er din vilje for mitt liv!!
Til oss alle: Har Gud noen plan for mitt liv nå? Er jeg brukbar for Gud? Har Gud en høyere hensikt med mitt liv enn det jeg lever i idag? JAAA!

II DU ER STRATEGISK PLASSERT AV GUD

1. Jesus sa: Dere er verdens LYS!
a) Lyset = livet ditt. Der du er med ditt liv (på godt og vondt) er du som en troende lys i en mørk verden.
b) Hva betyr det å være lys?
- Der du er - er du Jesus i denne verden. Der du er - er du en ambassadør for Guds rike. Der du er - er du et speil som reflekterer Guds kjærlighet til andre.

2. Verd å merke seg om lyset
a) Du er ikke et stearinlys - brenner opp - dette er ikke et lovisk liv hvor vi skal "ta oss sammen" eller prestere.
b) Du er som en oljelampe - med beholder og veke - det er ikke lampen som brenner, men oljen (DHÅ) - Gal 2;20.
c) Gal 2;20 Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.
d) Du er strategisk plassert - der du er - som et lys i din verden.
- Strategisk, i din familie, i din slekt, på din jobb, i din vennekrets (En by som er (gr tekst:) "planlagt, strategisk bygd").
- Du sier: "Jeg ville eg. ikke flytte inn i det nabolaget - ville egenlig ikke ha den jobben - bare tilfeldig!
- Gud sier NEI: For deg var det en tilfeldighet - men for andre ble det bønnesvaret!

UTFORDRINGEN:

At vi anerkjenner og begynner å leve ut i fra en overbevisning om at Gud har en hensikt med ditt liv DER JEG ER!
DER DU ER - har Gud en høyere plan for deg! Der du er skal mennesker få se noe av Jesus og Guds rike gjennom deg!

 

Der du er Del 2 Der du er Del 2

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda